РЕЛЬЄФ КАР’ЄРІВ СЕРЕДНЬОГО ПОБУЖЖЯ (НА ПРИКЛАДІ САБАРІВСЬКОГО КАР’ЄРУ)

Pavlo Horishnyj, Anastasia Pavelchuk

Анотація


На території Середнього Побужжя діють 27 кар’єрів з видобутку будівельних матеріалів.  Переважають кар’єри магматичних порід (граніти, мігматити, гранодіорити, чарнокіти тощо), розміщені і суглинкові, зрідка піщані кар’єри. Зосереджені вони у західній частині Середнього Побужжя, поблизу м. Вінниці, належать, здебільшого, до типу замкнутих терасованих кар’єрів.

Кар’єри кристалічних порід мають переважно прямокутну форму з неширокими бермами робочих уступів, плоским днищем без насипних форм. Суглинкові кар’єри, зазвичай, поступово згасають, частина з них зараз – недіюча, з внутрішніми відвалами. Їхня довжина сягає 300–450 м, з одним робочим уступом. Піщані кар’єри частково діючі, задерновані. Довжина цих кар’єрів становить, зазвичай, 300–350 м, мають до 2–3-х уступів, є зовнішні відвали.

Окремо розглянуто Сабарівський гранітний кар’єр, розташований за 1 км південніше м. Вінниці на правому березі р. Південний Буг. Видобуток корисної породи відбувається з 1958 року. Гірничі роботи здійснюють одним розкривним і трьома видобувними уступами. Максимальна довжина кар’єру становить 620 м, ширина – 370 м, глибина – 54 м. Висота видобувних уступів сягає 14 м.

Елементи рельєфу кар’єру поділяють на вироблені (денудаційні) і насипні (акумулятивні). Вироблений рельєф складається з днища кар’єру, берм, уступів розкривної товщі та робочих уступів. Днище має форму, наближену до прямокутника. Його складає третій видобувний горизонт кар’єру, де на сучасному етапі проводять розробки, та незначна частина підошви другого видобувного уступу. Форма поверхні днища загалом вирівняна. Днище обмежують малозмінені відпрацьовані північна, західна і східна стінки, західна частина південної стінки кар’єру і суттєво змінена східна частина південної стінки. Малозмінені стінки сформовані одним розкривним і трьома видобувними уступами. Берми розміщені між уступами різних рівнів. Їхня ширина максимально становить 50 м. Щонайменше можна відстежити берми трьох рівнів.

 Насипний рельєф Сабарівського кар’єру представлений переважно зовнішніми відвалами розкривних товщ. Вони не мають єдиного місця локалізації. Форма відвалів терасоподібна і валоподібна. Абсолютні відмітки відвалів розкривних товщ сягають 260–271 м. Висота сухого відвалу становить 10–15 м. Відвали розкривних товщ рекультивовані. На всій території проведено лісомеліорацію. Внутрішні відвали розміщені у днищі  кар’єру і не мають значного поширення та великої потужності.

Ключові слова: кар’єр; гірничопромисловий рельєф; вироблений рельєф; насипні форми; Середнє Побужжя.


Повний текст:

PDF

Посилання


Horishnyy, P. M. (1998). Metodyka morfolohichnoho kartohrafuvannia reliefu u velykykh i serednikh masshtabakh. [Technique of the morphological mapping of relief on a moderate and on a large scale]. In Visnyk of the Lviv Univ. Series Geography, 23, 296–301. (In Ukranian).


Horishnyy, P. (2010). Morfolohiya karyernykh tekhnoform (na prykladi Lvivskoi oblasti). [The morphology of quarry technoforms (on the example of Lviv region)]. IN Physical geography and geomorphology, 1(58), 164–170 (In Ukranian).


Horishnyy, P. (2016). Heomorfolohichne kartohrafuvannia karyeriv. [Geomorphological mapping of quarries]. In Visnyk of Lviv Univ. Series Geography, 50, 119-130 (In Ukranian).


Horishnyy, P. (2018). Klasyfikatsiia relyefu karyeriv. [Сlassification of quarries relief]. In Problems of geomorphology and paleogeography of the Ukrainian Carpathians and adjacent areas: Zb.nauk. prac, 1(6),160-170 (In Ukranian).


Denysyk, G. I. (2011). Pryrdnycha heohrafiia Podillia. [Natural geography of Podillia]. Vinnytsia, EkoBusinessTsentr, 184 pp. (In Ukranian).


Denysyk, G. I. (2002). Serednie Pobuzhzhia. [Middle Pobuzhzhia]. Vinnytsia, Hipanis, 208 pp. (In Ukranian).


Denysyk, G. I. (2014). Suchasni landshafty zaplavy Pivdennoho Buhu ta yikh ratsionalne vykorystannia. [Contemporary landscapes of floodplain of Pavdennyi Buh river and their rational use]. In Scientific notes of Vinnytsya State Pedagogical University, Series Geography, 26, 5–11 (In Ukranian).


Zaycev, G. A., Rubina, E. A. (1987). Geomorfologicheskoie kartografirovaniie territorii otkrytykh razrabotok. [Geomorphological mapping of the surface mining territories]. In Geomorphological mapping for economic purposes. Moscow, Moscow University Publ., 115–123 (In Russian).


Marynych, O. M., Parkhomenko, H. O., Pashchenko, V.M. et al. (2009). Fizyko-heohrafichne raionyvannia Ukrainy. [Physics-geographical zoning of Ukraine]. In National atlas of Ukraine. Kyiv, Kartografia, 228–229 (In Ukranian).


Pavelchuk, A. (2015). Relief Hnivanskoho karieru (Vinnytska oblast). [Relief of the Hnivan quarry (Vinnytsia region)]. In Realities, problems and perspectives of development of geography in Ukraine. Lviv, LUN im. I. Franka, 75–82 (In Ukranian).


Plan pidrakhunku zapasiv nanesenyi na topoosnovu 1:2 000. (2015). [Plan for calculating reserves applied to the topographic basis 1:2000]. PAT “Sabariv quarry”. Sabariv granite deposit. Vinnytsia. (In Ukranian).


Syvak, O. A., Koval, V. M. (2015). Plan rozvytku hirnychykh robit po PAT “Sabarivskyi karier” Sabarivskoho rodovyshcha hranitiv na 2016 rik. [Plan for development of mining works of PAT “Sabariv quarry” for 2016 of Sabariv granite deposit]. Vinnytsia. (In Ukranian).


Stefankov, L. I. (1996). Influence of water management on the development of natural floodplain complexes of Pivdennyi Buh river. (Extended abstract of candidate’s thesis). Moscow University, Moscow. (In Russian).


Firsenkova, V. M. (1987). Morfodinamika antropogennogo reliefa. [Morphodynamic of the anthropogenic relief]. Moscow, Institute of geography of the Academy of Sciences of USSR (In Russian).


Lorant, D. (2008). Quarrying: an anthropogenic geomorphological approach. In Acta Montanistica Slovaca Rocnik, 13, cislo 1, 66-74.


Lorant, D. (2012). Introduction to Anthropogenic Geomorphology. In Studies on Environmental and Applied Geomorphology, Dr. Tommaso Piacentini (Ed.), ISBN: 978-953-51-0361-5


Mossa, J., James, L.A. (2013). Impacts of Mining on Geomorphic Systems. John F. Shroder (ed.) In Treatise on Geomorphology, 13, 74–95. San Diego: Academic Press.


Sandu, B., Oana, Io., Marinescu, E. (2016). Man-made changes of the relief due to the mining activities within Husnicioara open pit (Mehedinti County, Romania). In Procedia Environmental Sciences, 32, 256–263.


Map of non-metallic minerals (2018). Mineral resources of Ukraine. Retrieved from http://minerals-ua.info/mapviewer/nemetali.php
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/gpc.2019.1.2805

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.