ВИВЧЕННЯ СТЕПАНОМ РУДНИЦЬКИМ МОРФОЛОГІЇ, ГЕНЕЗИСУ ТА ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ РЕЛЬЄФУ ПОДІЛЛЯ

Yaroslav Kravchuk, Yuriy Zinko

Анотація


Вивчення морфології генезису та історії розвитку рельєфу карпатського і передкарпатського басейнів Дністра С. Рудницьким продовжено на Поділлі. Підсумком багаторічних експедиційних досліджень (1903–1912) стала монографія ”Знадоби до морфології подільського сточища Дністра”, рекомендована до друку на засіданні математично-природописної секції НТШ 17 квітня 1912 року.

У цій праці, крім детальної морфографічної і морфометричної характеристики рельєфу галицького Поділля, велика увага приділена формуванню річкової мережі басейну Дністра, геологічній будові, палеогеоморфології та морфологічно-генетичним проблемам.

При вивченні подільського басейну Дністра С. Рудницький зробив численні висновки з проблем морфологічної регіоналізації, історії розвитку рельєфу, зокрема формування долини Дністра та його подільських приток, які й досі не втратили актуальності. Серед основних результатів дослідження С. Рудницьким морфогенезу та еволюції рельєфу подільського басейну Дністра необхідно виокремити такі: 1. Геоморфологічний поділ галицького Поділля з виокремленням районів: Розточчя, Верещицько-Щирецьке пониззя, Миколаївсько-Бобрецька горбовина (Підопілля), Опільська горбовина, Подністря, власне Поділля та Гологоро-Кременецьке пасмо. 2. Уточнення історії розвитку окремих районів: ератичний скандинавський матеріал на Розточчі мішаний (скандинавсько-карпатський) та відкладений флювіагляціальними потоками і поширений до висот 380 м. 3. У перигляціальний плейстоценовий період майже усі піски основних районів були охоплені еоловими процесами. 4. Підтверджено запропонований В. Тесейром геологічний поділ Поділля на західне і східне з виокремленням п’яти морфологічних смуг. 5. Обґрунтовано морфотектонічну схему розвитку Поділля, пов’язану з тектонічними підняттями Гологоро-Кременецького пасма, яке спричинило нинішній нахил Подільської височини до південного сходу–сходу. 6. Зазначено, що тектонічні лінії Бердо–Нароль і Ковалівка–Смиківці характеризують палеозойську плиту Поділля як типовий тектонічний горст. 7. Детально описано старі рінища (алювіальні відклади) Дністра з присутнім карпатським матеріалом на Подністрі, Опіллі і власне Поділлі, що поширені смугою на віддалі 14–20 км від сучасного русла Дністра. 8. На основі літературних джерел і власних досліджень дійшов висновку, що всюди на старих рінищах, пісках і алювіальних глинах лежить “еолічний” лес. 9. Стверджено, що старі наддністрянські рінища не можуть бути старшими від поверхонь вирівнювання Карпат і Передкарпаття. 10. Формування долинної мережі Дністра у пліоцені та плейстоцені, що визначило напрям течій лівих приток і перехоплення їхніх верхів’їв витоками Західного Бугу.

Загалом необхідно зазначити, що С. Рудницькому в “Знадобах до морфології подільського сточища Дністра” вперше в тогочасній геоморфологічній літературі вдалось реалізувати комплексний морфогенетичний підхід до вивчення рельєфу регіону: від стандартизованих морфологічних описів через систематизацію морфологічної структури регіону до історико-генетичної інтерпретації головних рис морфології рельєфу.

 

Ключові слова: морфологічні райони; сточище (басейн) Дністра; старі наддністрянські рінища (алювіальні відклади); гляціальний ератичний матеріал; флювіогляціальні відклади; блукаючі і врізані меандри; горбовина; Поділля.


Повний текст:

PDF

Посилання


Kravchuk, Y. S., Zin’ko, Y. V. (1997) Geomorfologichna karta [Geomorphological map]. 1:800 000. In Navchalnyi atlas Ukrainy. Kyiv : Kartografiya. P. 10. (In Ukrainian)

Kravchuk, Y. S., Zin’ko, Y. V. (1997a) Geomorfologichne rayonuvannia [Geomorphological zoning]. 1:800 000. In Navchalnyi atlas Ukrainy. Kyiv : Kartografiya. P. 10. (In Ukrainian)

Paliyenko, V. P. et all (2007). Geomorfologichne rayonuvannia Ukrainy [Geomorphological zoning of Ukraine. Scale 1:5 000 000]. In Navchalnyi atlas Ukrainy. Kyiv : Kartografiya. P. 162. (In Ukrainian)

Hnatiuk, R. (1999). Geomorfologiya. Karta masshtabu 1:1 500 000 [Geomorphology. Scale map 1:1 500 000]. In Navchalno-krayeznavchyi atlas Lvivskoyi oblasti. Lviv : VNTL. P. 7. (In Ukrainian)

Hnatiuk, R. (2000). Geomorfologiya (Karta masshtabu 1:1 000 000) [Geomorphology. Scale map 1:1 000 000]. In Navchalno-krayeznavchyi atlas Ternopilskoyi oblasti. Lviv : VNTL. P. 7. (In Ukrainian

Zin’ko, Y. V. (1994). Kompleksnyi morfologichnyi analiz relief Podilskogo regionu v doslidzenniach Stepana Rudnytskogo [Complex morphological analysis of the relief of the Podilskyi region in the studies of Stepan Rudnitskyi]. In Akad. S. Rudnytskyiosnovopoloznyk ukrainskoyi geografichnoyi nauky. Widp. red. O. Shabliy. Lviv : LDU im. Ivana Franka, 93–100. (In Ukrainian)

Kravchuk, Y. S. (1995). Z historii geomorfologichnych doslidzen’ v Ukraini [From the history of geomorphological studies in Ukraine]. In Z historii geomorfologichnych doslidzenv Ukraini : Mat. nauk. konf. prysv. 95-richchiu prof. V. Kubiyovycha. Ternopil, 82–85. (In Ukrainian)

Kravchuk, Y. S. (2017). Akademik Stepan Rudnytskyi – pershyi ukrainskiy geomorfolog [Academician Stepan Rudnitskyi is the first Ukrainian geomorphologist]. In Historiya ukrainskoyi geografii, 36, 22–32. (In Ukrainian)

Kravchuk, Y. S., Zin’ko, Y. V. (2018). Relief Lvivskoyi oblasti. Dodatok: Geomorfologichna karta Lvivskoyi oblasti [Relief of Lviv region. Appendix: Geomorphological map of Lviv region]. In Lvivska oblast: pryrodni umovy ta resursy: Monografiya. Nazaruk М. М. (Ed.). Lviv : Vyd. Starogo Leva, 55–85. (In Ukrainian).

Rudnytskyi, S. (1905). Znadoby do morfologiyi Karpatskogo stochyshcha Dnistra [Knowledge of the morphology of the Carpathian Dniester basin]. In Zb. Matem.-pryrod.-lik. Sekciyi NTSh, Х. 85. (In Polish).

Rudnytskyi, S. (1907). Znadoby do morfologiyi Pidkarpatskogo stochyshcha Dnistra [Knowledge of the morphology of the Subcarpathian Dniester basin]. In Zb. Matem.-pryrod.-lik. Sekciyi NTSh., ХІ, 79. (In Polish).

Rudnytskyi, S. (1913) Znadoby do morfologiyi Podilskogo stochyshcha Dnistra [Knowledge of the morphology of the Podilskyi Dniester basin]. In Zb. Matem.-pryrod.-lik. Sekciyi NTSh,ХV, 310. (In Polish)

Chupylo (Bayrak), G. (2002). Morfologichna struktura rel'jefu Podillja Stepana Rudnyc'kogo i za danymy suchasnyh aerozniman' [The morphological structure of the Podillya relief of Stepan Rudnitsky and according to modern aerial sensing]. In “Regional'ne geografichne krajeznavstvo: teorija i praktyka”: Materialy II Vseukrai’ns'kogo seminaru, Ternopil', 54–56. (In Ukrainian).

Shabliy, O. (1993). Akademik Stepan Rudnytskyifundator ukrainskoyi geografiyi [Academician Stepan Rudnitsky is the sponsor of Ukrainian geography]. Redak.-vyd. Viddil LDU im. I. Franka. Lviv–Munchen, 223. (In Ukrainian)

Tsys, P. M. (1962). Geomorfologiya URSR [Geomorphology of the URSR]. Lviv : Lvivskiy universytet, 244 (In Ukrainian).
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/gpc.2019.1.2796

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.