ІНДИКАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ГЕОМОРФОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я 

Volodymyr Stetsiuk, Olena Ostapenko

Анотація


Проаналізовано найвиразніші індикаційні ознаки екзогенних геоморфологічних процесів щодо оцінювання їхньої ролі у трансформації ґрунтового покриву. Кожен із зазначених геоморфологічних процесів здатен створити під час своєї діяльності речовинну масу, яка згодом може стати материнською породою певного різновиду ґрунту, а спрямованість та інтенсивність процесів – підставою для оцінювання темпів механічної деградації ґрунтів. З’ясовано, що спектр сучасних екзогенних процесів є значним і багатофакторним щодо свого вияву і розвитку, що зумовлює необхідність їхнього розпізнавання та оцінки у формуванні, використанні та трансформації ґрунтового покриву. Охарактеризовано способи речовинних мас, утворюваних певними геоморфологічними процесами на дослідженій території, так чи інакше, впливати на формування різновидів ґрунтових відмін регіону. Зроблено спробу встановити існуючий, очікуваний та припустити ймовірний вплив певного геоморфологічного процесу на показники властивостей ґрунтів. Ця процедура вказує на перспективність еколого-геоморфологічного оцінювання утворення, поширення, функціонування та трансформації ґрунтового покриву Північного Причорномор'я. Зазначена спроба пояснити кореляцію динаміки форм рельєфу та стану ґрунтового покриву випливає з нового методичного підходу урахування при оцінці кореляції головних властивостей рельєфу земної поверхні. Встановлено, що сучасні екзогенні геоморфологічні процеси, які завдяки своїй діяльності денудаційного, транзитного та акумулятивного характеру, здійснюють постійне продукування речовинних мас, є важливим чинником формування ґрунтів, їхнє урахування дає значно детальнішу картину поширення відмін ґрунтового покриву Північного Причорномор’я. На дослідженій території спектр сучасних екзогенних процесів є значним (делювіальні, комплекс гравітаційних, лінійна ерозія, флювіальна акумуляція, карстові, просідання та оглеювання, суфозія, абразія, лиманна акумуляція) і багатофакторним щодо вияву і розвитку, що спричиняє необхідність їхнього розпізнавання й оцінки у формуванні, використанні та трансформації ґрунтового покриву. Існують морфологічні, генетичні, вікові та динамічні ознаки того, що речовинні маси, утворювані певними геоморфологічними процесами на дослідженій території, певною мірою впливають на формування різновидів ґрунтових відмін регіону.

Ключові слова: сучасні екзогенні геоморфологічні процеси; ґрунтовий покрив; індикаційні ознаки; Північне Причорномор’я; кореляція динаміки форм рельєфу та стану ґрунтового покриву.

Повний текст:

PDF

Посилання


Demchishin, M. G. (1994). Sovremennaja dinamika sklonov na territorii Ukrainy (inzhenerno-geologicheskie i ekologicheskie aspekty) [The modern dynamics of the slopes in Ukraine (engineering-geological and ecological aspects)]. Text: the dissertation of a doctor of technical. sciences: 11.00.11; 04.00.07. NAN Ukrainy, Institut geologicheskih nauk. Kyiv, 489 (In Ukrainian).

Khabarov, A.V., Yaskyn, A. A. (2001) Gruntoznavstvo [Soil science]. Moskva: Kolos, 225 (In Russian).

Korsunov, V. M., Kraseha, E. N. (1990). Prostranstvennaja organizacija pochvennogo pokrova [Spatial organization of soil cover]. Novosibirsk: Nauka, 200 (In Russian).

Maksymov, V. O., Palienko, E. T., Stetsyuk, V. V. (1979). Nekotoryie voprosyi indikatsii erozionnyih sklonov v Odesskom Prichernomore metodami geomorfologicheskogo i gidrologo-meteorologicheskogo analiza [Some issues on the indication of erosion slopes in the Odessa Black Sea region by methods of geomorphological and hydrological and meteorological analysis]. In Teoret. osnovyi protivoeroz. meropr. Ch 2, Odessa (In Russian).

Molodyh, I. I. (1982). Grunty podov i stepnyh bljudec subajeral'nogo pokrova Ukrainy (gidrogeologicheskie i inzhenerno-geologicheskie osobennosti) [Soils of hearths and steppe saucers of the subaerial cover of Ukraine (hydrogeological and engineering-geological features)]. Kyiv: Nauk. dumka, 160 (In Ukrainian).

Mykhailiuk, V.I (2001). Soils of floodplains of small and medium rivers of the northwestern Black Sea region: The dissertation of a doctor of geographical sciences: 11.00.05; Odesa, 393 (In Ukrainian).

Palienko, E.T., Stetsuk, V. V. (1980). Uchet sovremennyh ekzogennyh processov v suhih stepjah Ukrainy pri gidrotehnicheskom stroitel'stve [Accounting for modern exogenous processes in the dry steppes of Ukraine during hydraulic engineering]. In Fizicheskaja geografija i geomorfologija. Kyiv, 24 (In Ukrainian).

Palienko, E. T., Stetsuk, V. V., Ponomar, V. S. (1980). Ispol'zovanie inzhenerno-geomorfologicheskih kart dlja celej melioracii [The use of engineering-geomorphological maps for land melioration]. In Tez. Dokladov IV sezda GO USSR. Voroshilovgrad (In Ukrainian).

Ponomar, V. S., Myhulia, V. M. (1975). Pody pivdnia Ukrainy [Pody South of Ukraine]. In Heohrafichni doslidzhennia na Ukraini, 4, 83–92. (In Ukrainian).

Vakhrushev, B. O., Koval'chuk I. P., Komlyev O. O., Stetsyuk V. V. (Ed.). (2010). Rel'yef Ukrayiny : navchal'nyy posibnyk [Relief of Ukraine: Textbook]. Kyiv: Slovo, 688 (In Ukrainian).

Yasniuk, V. H. (1971). Deiaki pytannia budovy ta pokhodzhennia podiv mezhyrichchia Pivdennyi Buh [Some questions of structure and origin pody South Bug interfluve]. In Heohrafichni doslidzhennia na Ukraini, 3, 80–89 (In Ukrainian).
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/gpc.2019.1.2802

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.