РЕКРЕАЦІЙНА ОЦІНКА РЕЛЬЄФУ ДНІСТРОВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ (ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ)

Volodymyr Zahriichuk

Анотація


Охарактеризовано адміністративно-господарську структуру території Дністровського регіонального ландшафтного парку, створеного у 1993 року, що займає площу19 556 га ірозташований уздовж русла р. Дністер у межах Городенківського й Тлумацького районів Івано-Франківської області. Проаналізовано літературні і фондові матеріали щодо геологічної будови й геоморфологічних особливостей території розташування Дністровського РЛП та подано головні риси його рельєфу Парк розташований у межах шести геоморфологічних підрайонів, об’єднаних двома геоморфологічними районами: Опільської структурно-денудаційної увалистої, сильнорозчленованої височини та Північнопокутської структурно-денудаційної полого-хвилястої височини Подільської структурно-денудаційної височинної геоморфологічної підобласті. На основі опрацювання праць дослідників зазначеної території подано короткий опис кожного із підрайонів. З використанням функціональних можливостей програми ArcGis 10.2, шляхом оцифрування топографічних карт масштабу 1:50 000, укладено тривимірну модель рельєфу та серію морфометричних карт (вертикального і горизонтального розчленування рельєфу, крутості земної поверхні, експозиції схилів), за якими охарактеризовано особливості рельєфу природоохоронної установи. Використовуючи методику функціонально-морфометричної оцінки рельєфу болгарського вченого Х. Тішкова (1984), яка адаптована П. Горішним, Ю. Зіньком і М. Кобелькою для височинного рельєфу території України, здійснено функціональну рекреаційну оцінку рельєфу РЛП на рівні геоморфологічних підрайонів і виокремлено ділянки, сприятливі для розвитку різних видів рекреаційних занять. Згідно з методикою, для кожного виду оцінок присвоєно бальну шкалу на основі значень морфометричних показників. Отримані бали внесено до зведеної таблиці та за переважанням балів, визначено придатність території для відповідного виду рекреаційної діяльності. За результатами оцінювання визначено, що Бистрицько-Тлумацький і Олешанський підрайони найбільше сприятливі для розвитку спортивного туризму, Городенківський – для прогулянкової рекреації, а Бурштинський, Дністерський та Чернелицький підрайони – для відпочинкової.

Ключові слова: Дністровський РЛП; морфометричні карти; рекреаційна оцінка рельєфу; спортивно-туристична, прогулянкова і відпочинкова рекреація.


Повний текст:

PDF

Посилання


Andreychuk, Yu., Yamelynets, T. (2015) GIS v ekolohichnykh doslidzhenniakh ta pryrodookhoronnii spravi [GIS in environmental research and environmental affairs]. Lviv: Prostir-M, 284 (In Ukrainian).

Bayrak, G. (2008). Vysvitlennia morfometrychnykh pokaznykiv reliefu metodamy ArcGIS [Illumination of morphometric indices of relief by ArcGIS methods]. In Problemy heomorfolohii i paleoheohrafii Ukrainskykh Karpat i prylehlykh terytorii: Zbirnyk nauk. prats. Lviv, 135–140 (In Ukrainian).

Bayrak, G. (2010). Metodychni pryiomy vyznachennia ta vidobrazhennia hustoty rozchlenuvannia reliefu u seredovyshchi ArcGIS [Techniques identify and display density dismemberment of relief among ArcGIS]. In Fizychna heohrafiia ta heomorfolohiia, 58, Kyiv, 137–143 (In Ukrainian).

Bredikhin, A. V. (2010). Rekreatsyonno-heomorfolohycheskye systemy [Recreational-geomorphological systems], Smolensk: Oikumen, 328 (In Russian).

Herenchuk, K. (1973). Pryroda Ivano-Frankivskoi oblasti. [The nature of the Ivano-Frankivsk region]. Kyiv, 160 (In Ukrainian).

Horishnyi, P. M. (1998). Morfolohichnyi analiz reliefu dlia inzhenernykh potreb (na prykladi Zakhidnoho Podillia) [Morphological analysis of relief for engineering purposes (in the example of Western Podillya)] : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. heohr. nauk . Lviv, 19 (In Ukrainian)

Horishnyi, P., Zinko, Yu., Kobelka, M. (1994). Rekreatsiina otsinka reliefu proponovanoho Roztotskoho natsionalnoho parku [Recreational assessment of the relief of the proposed Roztocka National Park]. In Visnyk of the Lviv University. Seriya Geografichna, 19, 12–18 (In Ukrainian).

Karpenko, N. I. (2002). Inzhenernyi analiz reliefu rivnynnykh terytorii dlia potreb rekreatsiinoho vykorystannia [Engineering analysis of the relief of flat territories for the needs of recreational use]. In Geomorphological studies in Ukraine: past, present, future, 136–138 (In Ukrainian).

Karpenko, N., Horyshnyi, P., Zinko, Yu. (2005). Metodychni rekomendatsii do kursu “Rekreatsiina otsinka reliefu” [Methodical recommendations for the course “Recreational assessment of the relief]. Lviv, 46 (In Ukrainian).

Kravchuk, Ya. (2006). Heomorfolohichne kartohrafuvannia. [Geomorphological mapping: Manual]. Lviv, 30 (In Ukrainian).

Marchak, A. (2012). Metodyka morfometrychnoho analizu reliefu baseinovykh system hirskykh terytorii zasobamy HIS-tekhnolohii (na prykladi basseinu r. Prut u mezhakh Chornohory. [Methods of morphometric analysis of the relief of basin systems of mountain territories by means of GIS technologies (on the example of the Prut River basin within the limits of Chornogora]. In Visnyk of the Lviv University. Seriya Geografichna, 40, Part 2, 68–90 (In Ukrainian).

Pereira P. Methodological guidelines for geomorphosite assessment / Pereira P., Pereira D. // Geomorphologie: relief, processus, environnement. – № 16. – 2010. – pp. 215–222.

Report on the implementation of the contractual theme “Collection, systematization and synthesis of materials for the development of a project for the organization of the territory of the Dniester regional landscape park” under the direction of Maryskevich O.G., stock materials of the Institute of Ecology of the Carpathians of the National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, 2012, 72 (In Ukrainian).

Rudenko, L. (Ed.) (2007). Natsionalnyy Atlas Ukrainy [National Atlas of Ukraine]. Kyiv, SSPE “Cartography”, 435 (In Ukrainian).

Serrano, E., Gonzalez-Trueba, J. J. (2005). Assessment of geomorphosites in natural protected areas: the Picos de Europa National Park (Spain). In Geomorphologie: relief, processus, environnement, 3, 197–208.

Shabliy, O. (Ed.) (1989). Atlas Ivano-Frankivs koi oblasti [Atlas of Ivano-Frankivsk oblast], 32 (In Ukrainian).

Tishkov, H. (1984). Metody za analyz y otsenka na rekreatsyonyte resursy [Methods for analysis and evaluation of recreational resources], Sofia (In Bulgarian).

Zahriichuk, V. (2016). Analiz morfometrii reliefu Tlumatskoho raionu Ivano-Frankivskoi oblasti zasobamy GIS [Analysis of the morphometry of the relief of the Tlumach district of the Ivano-Frankivsk region by means of GIS]. In “Realities, Problems and Prospects of Geography in Ukraine”: Materials of the XVII Student Scientific Conference (May 18, 2016), Lviv: VC Ivan Franko National University of Lviv, 37–45 (In Ukrainian).

Zahriichuk, V. (2018). Rekreatsiina otsinka reliefu Dnistrovskoho rehionalnoho landshaftnoho parku [Recreational assessment of the relief of the Dniestrovskiy Regional Landscape Park] In “Realities, Problems and Prospects of Geography in Ukraine”: Materials of the XIX Student Scientific Conference (16 May 2018), Lviv: VC Ivan Franko National University of Lviv, 114–121 (In Ukrainian).

Zinko, Yu. V. (2003). Rekreatsiina otsinka reliefu ta yoho transformatsiia v Ukrainskykh Karpatakh [Recreational assessment of relief and its transformation in the Ukrainian Carpathians]. In Modern problems and trends in the development of geographical science: Materials intern. conf., 241–243 (In Ukrainian).
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/gpc.2019.1.2809

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.