№ 18 (2014)

Випуск 18

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/ars.2014.18

Зміст

Статті

Aleksandra KOZAK
PDF
Yaroslav ONYSHCHUK
PDF
Volodymyr TYLISHCHAK
PDF
Alexander MYLASHEVSKYY
PDF
Volodymyr PROCKOPIV
PDF
Anton PANIKARSKYI
PDF
Vitaliy LIASKA
PDF
Roman MYSKA
PDF
Olga MINEYKO
PDF

Публікація матеріалів

Taras MYLIAN
PDF
Sergiy GORBANENKO
PDF
Mykola SHNITSAR, Yevgen TKACH
PDF
Bohdan PRYSHCHEPA, Oleksiy VOITYUK, Denys KOZAK
PDF