ПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК ТЕРЕБОВЕЛЬСЬКОЇ ЗЕМЛІ В ХІ–ХІІІ ст.

Roman MYSKA

Анотація


На основі письмових та археологічних джерел реконструйовано політичний
розвиток Теребовельської землі в ХІ–ХІІІ ст., висвітлено етапи її формування та
розвитку. Передумови для виокремлення цієї територіальної одиниці почали складатися
ще у період хорватських племінних княжінь ІХ–Х ст. Після походу князя Володимира
Святославича на хорватів (992/993 р.) Теребовельська земля увійшла до складу
Київської Русі. У середині 1080-х років на цій території утворено самостійне
Теребовельське князівство на чолі з князем Васильком Ростиславичем, а після його
смерті – Ростиславом-Григорієм Васильковичем. Воно проіснувало до 1130-х років, а
тоді увійшло до складу Галицького князівства. На короткий період Теребовельське
князівство було відновлене під час правління в Галичині Ігоровичів, коли тут княжив
Ізяслав Володимирович, а також у середині ХІV ст. під владою литовського князя
Олександра Коріятовича.
Із часу виникнення Теребовля була важливим політико-адміністративним,
культурним та військовим центром регіону, досягнувши найвищого розквіту за
правління Василька Ростиславича. У період функціонування окремої адміністративної
одиниці – Теребовельської землі – відбувається поступовий розвиток соціальних,
економічних, політичних структур, зокрема з’являється значна кількість феодальних
міст.
Ключові слова: Теребовельська земля, Теребовля, Західне Поділля, літописні
міста, князь Василько Ростиславич.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.