№ 23 (2008)

Випуск 23

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2008.i23

Зміст

Iryna Myshchyshyn
PDF
Halyna Loyik
PDF
Yuliya Derkach
PDF
Maya Babkina
PDF
Maria Shved, Maria Dovhan’
PDF
Ihor Tumanov
PDF
Petro Sikors’ky, Olena Horina
PDF
Natalia Trokhaniak
PDF
Tetyana Bodnarchuk
PDF
Nina Losynska
PDF
Larysa Kovalchuk, Iryna Kohut
PDF
Alina Lukanovs'ka
PDF
Tetyana Kharchenko
PDF
Teodor Leshchak
PDF
Svitlana Stelmakh
PDF
Iryna Petriuk
PDF
Liudmyla Solovey
PDF
Halyna Navol’ska
PDF

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА

Svitlana Tsiura
PDF
Larysa Kovalchuk
PDF
Oleksij Karamanov
PDF
Stanislav Podolianchuk
PDF
Oksana Honcharova
PDF
Yaroslav Kichuk
PDF
Okcana Khodan’
PDF
Andriy Romanyshyn
PDF

ПОРІВНЯЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Gunilla Holm
Allison Downey
Nataliya Mukan
PDF
Nataliya Horuk
PDF
Nadiya Smolikevych
PDF
Maryna Zheludenko
PDF
Maria Kuziv
PDF
Svitlana Kohut
PDF
Liliya Kobylanska
PDF