МОРФОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ ВИДІВ І ШТАМІВ РОДУ LOBOCHLAMYS (CHLOROPHYCEAE) В УМОВАХ АГАРИЗОВАНОЇ КУЛЬТУРИ

M. Pavlovska, M. Molchanova, A. Tarieiev, I. Kostikov

Анотація


Досліджено дев’ять штамів зелених фітомонад в умовах культури на агари зованих поживних середовищах за розмірними характеристиками. Вони представляють епітипи обох відомих видів роду Lobochlamys (L. segnis та L. culleus) і автентичні культури видів Chlamydomonas, перенесених у синоніми Lobochlamys. Встановлено, що в агаризованих культурах, на відміну від культур на рідких середовищах, види роду Lobochlamys відрізняються за розмірами, особливо – за верхнім лімітом довжини клітин. Аналіз штамової гетерогенності обох видів у логарифмічній і стаціонарній фазах показав: а) серед штамів L. segnis один штам (ACKU 721-06 «Chlamydomonas fimbriata») достовірно різниться від епітипу за розмірами, ще два штами відрізняються за характером старіння; б) всі штами L. culleus відрізняються один від одного за характером старіння. Обговорюється відповідність результатів морфометричного дослідження молекулярно-філогенетичним даним щодо гетерогенності Lobochlamys.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.