АКТИВНІСТЬ І ВМІСТ ІЗОФОРМ СОД В ЕЯКУЛЯТАХ САМЦІВ І ВИЖИВАННЯ СПЕРМІЇВ

N. Kuzmina, D. Ostapiv, N. Guleuk, I. Gumeneckiy

Анотація


Вивчали активність і вміст ізоформ супероксиддисмутази (КФ 1.15.1.1., супероксид: супероксид-оксидоредуктаза, СОД) в еякулятах самців та їх зв’язок із виживанням сперміїв. Встановлено залежність активності та вмісту ізоформ СОД в еякулятах від видової належності самців. Видові відмінності спектра ізоферментів СОД проявляються різною швидкістю міграції в поліакриламідному гелі (ПААГ) й інтенсивністю фарбування електрофореграм. Активність СОД позитивно корелює з виживанням сперміїв. Кореляційне відношення за активністю СОД для виживання сперміїв у свіжоотриманій спермі чоловіків сильне (η=0,765), у кнурів і бугаїв – середньої сили (відповідно, η=0,597 і 0,432). Вміст ізоформ ферменту з різним напрямом і силою корелює з виживанням сперміїв, що зумовлено біохімічними характеристиками еякулятів і особливостями окисних процесів у спермі.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.