ЕКОТОПІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСЕРЕДКІВ КСЕРОТЕРМНОЇ РОСЛИННОСТІ ЗАКАРПАТСЬКОЇ НИЗОВИНИ

G. Lysenko, I. Danylyk, R. Kish, I. Bednarska

Анотація


Методами синфітоіндикації розраховано величини низки екологічних параметрів, що характеризують осередки ксеротермної рослинності Закарпатської низовини. Основними факторами, що визначають диференціацію неспецифічної екстразональної рослинності, є група едафічних факторів, зокрема режим зволоження ґрунту і вміст у ньому сполук кальцію, меншою мірою – кислотність ґрунту. Поширення ксеротермної рослинності також тісно корелює з величинами ряду кліматичних (узагальнений терморежим і морозність клімату) чинників середовища. Для з’ясування положення екологічних просторів (нішових полів) досліджуваних ділянок щодо параметрів середовища було застосовано ординаційний аналіз. Максимальними відмінностями за більшістю чинників характеризуються оселища Чорної Гори та Чернечої гори. Найбільші амплітуди екофакторів та нішові поля властиві г. Ловачка.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.