ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА НАКОПИЧЕННЯ 137Cs РОСЛИНАМИ СОНЯШНИКУ ТА РІПАКУ ЯРОГО ЗАЛЕЖНО ВІД ГРАНУЛОМЕТРИЧНОГО СКЛАДУ ҐРУНТУ

M. Vinichuk

Анотація


В умовах вегетаційного досліду коефіцієнти накопичення 137Cs ріпаком ярим були у 2–3 рази вищими ніж коефіцієнти накопичення 137Cs соняшником, а дрібними коренями (діаметр < 2 мм) ярого ріпаку та соняшнику вони виявилися відповідно у 2 та 6 разів вищими, ніж наземною фітомасою рослин. Із ґрунту наземною фітомасою рослин виноситься не більше 1,4% 137Cs загального його вмісту у ґрунті. Наземна фітомаса ярого ріпаку нагромаджує (виносить) 137Cs із ґрунту у 2,5 рази ефективніше, ніж наземна фітомаса соняшнику. За кількістю виносу 137Cs рослинами досліджувані ґрунти можна розмістити у такий закономірно спадаючий ряд: торф > супіщаний > середньосуглинковий > глинистий. При вирощуванні на торф’яному ґрунті наземна фітомаса рослин ярого ріпаку нагромаджує 137Cs (у відсотках від загального вмісту у ґрунті) у 20 разів більше ніж при вирощуванні на глинистому ґрунті. Рослини соняшнику при вирощуванні їх на торф’яному ґрунті нагромаджують 137Cs у 7 разів більше ніж при вирощуванні на глинистому ґрунті.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.