Інформація про автора

Shakhno, S.

 • № 25 (2017): Випуск 25 - Статті

  ПРО КОМБІНОВАНИЙ МЕТОД ДЛЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ
  НЕЛІНІЙНИХ ЗАДАЧ ПРО НАЙМЕНШІ КВАДРАТИ


  Анотація  PDF
 • № 25 (2017): Випуск 25 - Статті

  ПРО ЗБІЖНІСТЬ МЕТОДУ НЬЮТОНА-ПОТРА
  ЗА СЛАБКИХ УМОВ


  Анотація  PDF
 • № 19 (2013): Випуск 19 - Статті

  ЗАСТОСУВАННЯ ПРИСКОРЕНОГО МЕТОДУ НЬЮТОНА
  ТА РІЗНИЦЕВИХ МЕТОДІВ ДО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧІ ПОШУКУ
  ПЕРІОДИЧНИХ РЕЖИМІВ У НЕЛІНІЙНИХ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМАХ


  Анотація  PDF
 • № 17 (2011): Випуск 17 - Статті

  ЗАСТОСУВАННЯ ДВОПАРАМЕТРИЧНИХ РІЗНИЦЕВИХ МЕТОДІВ
  ДЛЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ НЕЛІНІЙНИХ ІНТЕГРАЛЬНИХ РІВНЯНЬ


  Анотація  PDF
 • № 26 (2018): Випуск 26 - Комп'ютерні науки

  ПРО ІТЕРАЦІЙНІ МЕТОДИ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ
  НЕЛІНІЙНИХ ЗАДАЧ ПРО НАЙМЕНШІ КВАДРАТИ
  З ДЕКОМПОЗИЦІЄЮ ОПЕРАТОРА


  Анотація  PDF