Vol 13, No 2 (2019)

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/sbi.1302

Table of Contents

Experimental works

K. Gulak, A. Kondratskyi
PDF
3-10
B. V. Dons’koi
PDF
11-20
A. I. Polishchuk, H. L. Antonyak
PDF
21-28
N. I. Hrunyk, Yu. I. Shalovylo, Yu. M. Yusypovych, I. I. Roman, I. V. Nesmelova, V. A. Kovaleva
PDF
29-40
O. O. Makar, O. I. Patsula, Y. Z. Kavulych, T. I. Batrashkina, L. V. Bunio, V. I. Kozlovskyy, O. Vatamaniuk, O. O. Terek, N. D. Romanyuk
PDF
41-54
V. H. Kyyak, N. Ya. Kyyak
PDF
55-66
O. T. Kuzyarin, M. R. Hrytsyna, B. V. Senchyna, I. P. Lubynets
PDF
67-78
O. Dubovyk
PDF
79-98

Review

O. M. Klyuchko
PDF
99-116
V. V. Mykhaliuk, V. V. Havryliak
117-130

Announcements

INFORMATION NOTICE ON THE INTERNATIONAL ZOOLOGICAL CONFERENCE «UKRAINIAN FAUNA ON THE VERGE OF XX-XXI CENTURY. STATUS AND BIODIVERSITY OF ECOSYSTEMS OF PROTECTED AREAS», DEDICATED TO THE 220 BIRTHDAY ANNIVERSARY OF A. ZAWADZKI 

Y. V. Tsaryk, K. M. Nazaruk, O. S. Reshetylo, I. V. Shydlovskyy
131-132