№ 24 (2008)

Випуск 24

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2008.i24

Зміст

Nadia Hapon, Maksymilian Dubniak
PDF
Polina Verbyts’ka
PDF
Roksoliana Shvay
PDF
Iryna Myshchyshyn
PDF
Svitlana Kohut
PDF
Natalia Trokhaniak
PDF

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА

Wolodymyra Fedyna
PDF
Olexandr Chornyj
PDF
Nataliya Yaremchuk
PDF
Inna Tkachivs’ka
PDF
Olena Shmyrko
PDF
Iryna Liashenko
PDF

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДИДАКТИКИ СЕРЕДНЬОЇ І ВИЩОЇ ШКОЛИ

Tetyana Ravchyna
PDF
Yevhen Lodatko
PDF
Alla Martyniuk
PDF
Maria Dovhan’
PDF
Tetyana Danylyshyna
PDF
Oksana Tynkalyuk
PDF
Larysa Kovalchuk, Larysa Lushch
PDF
Serhiy Rudyshyn
PDF
Larysa Kovalchuk, Roman Hladyshevs’ky, Maria Konyk, Zinovia Shpyrka
PDF
Svitlana Horbulins’ka
PDF
Halyna Pyatakova
PDF
Iryna Drevko
PDF
Oleksij Karamanov, Daria Sulimova
PDF

ПОРІВНЯЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Nina Losynska, Maria Kuziv
PDF
Khrystyna Krychkovska
PDF
Oksana Kopans’ka
PDF
Hanna Bratytsya
PDF
Nadiya Smolikevych
PDF

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ПЕДАГОГІКИ

Dmytro Hertsiuk
PDF
Serhiy Cherniak
PDF
Halyna Savchyn
PDF
Yulia Tepla
PDF