№ 27 (2011)

Випуск 27

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2011.i27

Зміст

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА

Svitlana Tsiura
PDF
Lyuba Kravets’
PDF
Oksana Tynkalyuk
PDF
Galyna Synieoka
PDF
Nadia Hyshka
PDF

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДИДАКТИКИ СЕРЕДНЬОЇ І ВИЩОЇ ШКОЛИ

Tetyana Ravchyna
PDF
Nina Losynska
PDF
Romana Mychailyshyn
PDF
Olexandra Maksymets’
PDF
Olha Turytsya
PDF
Tetyana Mizerna
PDF

ПОРІВНЯЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Halyna Pyatakova
PDF
Myroslava Duzha-Zadorozhna
PDF
Julia Trishchuk
PDF
Ahneshka Kalovs’ka
PDF

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ШКОЛИ

Dmytro Hertsiuk
PDF
Khrystyna Kalahurka
PDF
Svitlana Riznychok
PDF
Olena Kvas
PDF
Hanna Shevchuk
PDF

ФІЛОСОФІЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

Maria Shved
PDF
Larysa Kovalchuk
PDF
Olha Bilyakovska, Nadia Zaychkivs’ka
PDF

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА СУЧАСНОГО ВИХОВАННЯ

Yuliya Zayachuk, Mykhajlo Kobryn
PDF
Iryna Myshchyshyn
PDF
Julia Horbaniuk, Mariya Khukhra
PDF