ОКИСНА МОДИФІКАЦІЯ БІЛКІВ У ЗАРОДКАХ В’ЮНА MISGURNUS FOSSІLIS L. УПРОДОВЖ ЕМБРІОГЕНЕЗУ ЗА ДІЇ ГІПОХЛОРИТУ НАТРІЮ

A. Zyn, N. Holovchak, D. Sanagursky

Анотація


У статті наведені дані щодо впливу гіпохлориту натрію (ГХН) на ступінь окисної модифікації білків (ОМБ). Встановлено, що розчин ГХН призводить до зростання вмісту карбонільних груп окисно-модифікованих білків упродовж досліджуваних етапів раннього ембріогенезу. Посилення ступеня окиснювальної деструкції білкових молекул у зародках в’юна свідчить про вихід з-під контролю захисно-пристосувальних реакцій ембріональних клітин, порушення механізмів регуляції ферментних систем, які забезпечують клітинний гомеостаз, оскільки відомо, що за умов оксидативного стресу активні форми кисню (АФК) впливають, передусім, на білки плазматичних мембран і зумовлюють сильну гістодеструкцію.

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.