УТВОРЕННЯ ГІДРОГЕН СУЛЬФІДУ СІРКОВІДНОВЛЮВАЛЬНИМИ  БАКТЕРІЯМИ ЗА ВПЛИВУ СОЛЕЙ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ

O. Moroz

Анотація


Показано, що сірковідновлювальні бактерії у середовищі Кравцова-Сорокіна з сіркою синтезують у півтора разу менше гідроген сульфіду, ніж сульфатвідновлювальні бактерії в аналогічному середовищі зі сульфатами. Сірковідновлювальні бактерії порівняно із сульфатвідновлювальними бактеріями виявилися більш стійкими до високих концентрацій солей важких металів. Найбільш токсичними для сірковідновлювальних бактерій є іони плюмбуму, нікелю, кобальту і кадмію. Продемонстровано, що підвищення інтенсивності процесу дисиміляційної сіркоредукції в результаті збільшення у середовищі концентрації донора електронів цього процесу, а також густини засіву клітин сприяє підвищенню ефективності зв’язування іонів важких металів гідроген сульфідом, утвореним бактеріями. За наявності у середовищі 2 мМ Pb2+, Zn2+, Ni2+, Co2+, Fe2+, Cd2+, Mg2+ та Cu2+ вони повністю зв’язуються гідроген сульфідом у вигляді нерозчинних сульфідів. Доведено, що сірковідновлювальні бактерії перспективні для використання у біотехнологіях очищення стічних вод, збагачених органічними сполуками, від гідроген сульфіду та важких металів.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.