№ 69 (2015)

Випуск 69

Зміст

Огляди

I. Zagorodniuk
PDF

Біотехнологія

S. Pykalo
PDF

Біофізика

O. Melnychuk, A. Motuziuk, T. Poruchynska
PDF

Біохімія

H. Antonyak, Ch. Olijnyk, N. Koval, R. Fedyakov, M. Dosviadchynska, I. Panchuk, B. Chekh
V. Hreniukh, L. Lehka, O. Yelisyeyeva, R. Panchuk, R. Stoika, А. Babsky
PDF
O. Kulinich, N. Shtemenko
PDF
Y. Vasylyk, N. Mosiichuk
PDF

Ботаніка

V. Onyshchenko, T. Andrienko
PDF
G. Melnichenko
PDF
K. Votkalchuk, L. Felbaba-Klushina
PDF
M. Pirogov, Yu. Shovhan
PDF
M. Hrytsyna, I. Lyubynets
PDF

Генетика

O. Zabuga, O. Kolyada, O. Vaiserman
PDF

Екологія

D. Ganzha, A. Nazarov
PDF
Yu. Strus, I. Shydlovskyy
PDF
M. Mekich, N. Gjura, O. Terek
PDF
N. Gural-Sverlova
PDF
V. Kobiv
PDF
L. Bunio, O. Gromyko, O. Terek, O. Tsvilynyuk, V. Fedorenko
PDF
Т. Iusypiva, О. Borisova
PDF
S. Osetsky, N. Bedilo, Yu. Spasovsky, R. Semagina
PDF
O. Abduloieva, N. Karpenko
PDF

Зоологія

A. Stadnychenko
PDF
K. Synenka, I. Dykyy
PDF
J. Tsaryk, I. Tsaryk, A. Sushko
PDF
К. Nazaruk, R. Zhuravchak
PDF

Мікробіологія

O. Moroz, Ch. Pakush, G. Zvir, B. Borsukevych, A. Galushka
PDF

Фізіологія людини і тварин

N. Kuz’mina, D. Ostapiv
PDF
R. Ostapiv, О. Kisciv, V. Manko
PDF

Фізіологія рослин

S. Beshley, R. Sokhanchak, O. Lobachevska, L. Karpinets
PDF
O. Gurska, S. Pyda
PDF