ОСОБЛИВОСТІ СПОЖИВАННЯ КИСНЮ Й АКТИВНІСТЬ СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗИ СПЕРМИ ССАВЦІВ

N. Kuz’mina, D. Ostapiv

Анотація


Проведено дослідження окисних процесів у еякулятах чоловіків, кнурів і бугаїв. встановлено, що вищою інтенсивністю споживання кисню й активністю супероксиддисмутази (Сод) характеризується сперма бугаїв (8,1±0,6 нг-атом о/хв×0,1 мл сперми і 4,2±0,3 Мо/мг протеїну) і нижчими – чоловіків і кнурів (відповідно, 4,9±0,7 і 4,7±0,2 нг-атом о/хв×0,1 мл сперми та 4,1±0,6 і 3,9±0,2 Мо/мг протеїну). дихальна активність сперми чоловіків характеризується високою інтенсивністю аеробного гліколізу та вільнорадикального окиснення жирних кислот, активністю цитохромоксидази і низькою активністю NADн-дегідрогенази. для еякулятів бугаїв властиві низька інтенсивність аеробного гліколізу та вільнорадикального окиснення жирних кислот і низька активність NADн-дегідрогенази й цитохромоксидази. Сперма кнурів за інтенсивністю окисних процесів займає проміжне місце між еякулятами чоловіків і бугаїв. зв’язок між активністю Сод та інтенсивністю дихання сперми бугаїв прямий середньої сили (η=0,501−0,568). для сперми чоловіків і кнурів характерне зниження інтенсивності дихання за підвищення активності ензиму (η=0,320−0,477).

Ключові слова: інтенсивність дихання, активність супероксиддисмутази, інгібітори дихання, сперма.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.