Ріст, використання гідрооген сульфіду та нагромадження ендогенних вуглеводів фотолітотрофними сіркобактеріями за впливу йонів мЕтаЛів

O. Moroz, Ch. Pakush, G. Zvir, B. Borsukevych, A. Galushka

Анотація


Встановлено, що катіони двовалентних металів плюмбуму, цинку, нікелю, кобальту, феруму, кадмію, магнію, купруму за концентрацій 1−4 мМ інгібують ріст і здатність Тhiocapsa sp. Ya-2003, Lamprocystis sp. Ya-2003 та Chlorobium limicola іМВ к-8 окиснювати гідроген сульфід. Найбільшу негативну дію на утилізацію гідроген сульфіду бактеріями виявили йони кадмію, за впливу яких спостерігали пригнічення синтезу клітинами C. limicola іМВ к-8 ендогенних вуглеводів. Показано, що рівень нагромадження біомаси й утилізації гідроген сульфіду клітинами знижується зі збільшенням в 1,25−2,5 разу вмісту Na2S×9H2O у середовищі. Пурпурові сіркобактерії виявилися менш стійкими до 2–3 мМ FeC6H5O7, порівняно із зеленими сіркобактеріями. Виявлено, що катіони феруму (ііі) за концентрації 3 мМ пригнічують рівень нагромадження біомаси й окиснення гідроген сульфіду фотолітотрофними сіркобактеріями, але не стимулюють синтезу глюкози та глікогену клітинами C. limicola IMB K-8.

Ключові слова: фотолітотрофні сіркобактерії, важкі метали, гідроген сульфід, глікоген. 


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.