ВПЛИВ ЗМЕНШЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН У ХАРЧОВОМУ СУБСТРАТІ НА СТАДІЇ РОЗВИТКУ НА ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ й ЕКСПРЕСІЮ ПОВ’ЯЗАНИХ ЗІ СТАРІННЯМ ГЕНІВ InR ТА dSIR2 У dROSOPHILA MELAnOGASTER

O. Zabuga, O. Kolyada, O. Vaiserman

Анотація


Багато досліджень демонструють, що обмеження харчування (ОХ) змінює тривалість життя (тЖ) численних видів тварин. Однак питання про вплив ОХ впродовж розвитку на тЖ дорослого організму дотепер залишається відкритим. У цьому дослідженні личинок Drosophila melanogaster вирощували в харчовому субстраті, що містив поживні речовини в концентраціях 90–10%, на відміну від контролю (100%). У самців (а не у самиць), що розвивалися за умов ОХ, виявили збільшення тЖ. Щоб перевірити, чи пов’язане це явище з довгостроковими змінами епігенетичної регуляції асоційованих з тЖ генів, ми визначили рівні експресії генів – InR (інсуліновий рецептор) та dSir2 (сіртуїн-2 дрозофіли), які стосуються реакцій на вміст поживних речовин у харчовій суміші. концентрація 20% поживних речовин у харчуванні призвела до достовірного збільшення рівня транскрипції InR та dSir2 у незрілих комах порівняно з контролем. У дорослому віці суттєве підвищення експресії виявили тільки для гена InR у самців, які розвивалися з ОХ (20%), чого не спостерігалось за таких же умов у самиць. Рівень експресії гена dSir2 в імаго обох статей внаслідок вирощування в умовах ОХ не відрізнявся від контролю. Можна зробити висновок, що ОХ упродовж розвитку призвело до більш суттєвих змін експресії генів InR та dSir2 на стадії личинки, ніж у імаго.

Ключові слова: Drosophila melanogaster, обмеження харчування, розвиток, аналіз експресії генів, тривалість життя.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.