ІСТОРИЧНА БІБЛІОГРАФІЯ В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ:
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
(1918 – 1940 рр.)

Mykhailo KRIL

Анотація


У статті розглядаються основні напрями організаційного розвитку
історичної бібліографії в радянській Україні. Охарактеризовані умови
створення спеціальних установ і науковоـдослідних інститутів при ВУАН,
а також фахових періодичних видань. Показано роль окремих вітчизня-
них учених у справі організації бібліографічної справи, в тому числі її істо-
ричної сфери.
Ключові слова: Україна, ВУАН, історія, історична бібліографія, книго-
знавство, бібліотекознавство.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.