ЦИФРОВИЙ АРХІВ: ПЕРЕВАГИ, МОЖЛИВОСТІ,
ПЛАНУВАННЯ, СТВОРЕННЯ, ВИКОРИСТАННЯ
(на прикладі проєкту “Ірмос”)

Vitaliy BONDARENKO

Анотація


Цифровий архів вирішує низку важливих проблем традиційного архі-
ву. Використання баз даних (далі – БД) дає можливість реально оцінити
ефективність створеного цифрового архіву та врахувати його незручності
або невідповідність очікуваним результатам досліджень. На досвіді проєкту
“Ірмос” запропоновано технологію розробки та впровадження комп’ю-
терних баз даних для одного з найскладніших для оцифрування видів
документу – музичних рукописів XVI – XVIII ст.
Ключові слова: Ірмос, Open Archive, інципіт, рукопис, база даних,
оцифрування, архів.


Повний текст:

Без заголовку

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.