ПРО ФОРМАТИ НАЙДАВНІШИХ КИРИЛИЧНИХ РУКОПИСНИХ КОДЕКСІВ НА РУСІ

Vira FRYS

Анотація


Серед збережених давньоруських рукописних кодексів, переписаних
на теренах України, значна частина є малоформатні. Автор студій визна-
чає співвідношення між великоформатними та малоформатними кодек-
сами, співвідношення у величині форматів у колі книг одного й того ж
змісту та зміну цього співвідношення з плином часу впродовж ХІ – по-
чатку XIV ст., а також розмірковує над причинами, що спонукали виго-
товляти саме малоформатні кодекси і з’ясовує, чим керувалися замовни-
ки чи переписувачі, вибираючи розмір кодексів.
Ключові слова: кодекс, рукописна книга, формат.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.