ДО ІСТОРІЇ ЗІБРАННЯ ІНКУНАБУЛ
ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Natalia SHVETS

Анотація


У статті розглядаються формування колекції інкунабул у бібліотеці
Львівського університету на тлі історичного розвитку бібліотеки. Акцен-
туються події, які впливали на комплектування фондів, зокрема, колекцію
інкунабул. Хронологічно охоплені події від появи окремих першодруків у
Львівському єзуїтському колегіумі до теперішнього часу. Приділяється на-
лежна увага особистостям, що значною мірою вплинули на долю збірки, та
наведено праці книгознавців, які досліджували колекцію інкунабул НБ ЛНУ.
Ключові слова: інкунабула, бібліотека, провенієнції, дублет, аукціон,
бібліофіл, каталог.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.