Vol 14, No 2 (2020)

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/10.30970/sbi.1402

Table of Contents

Experimental works

O. V. Tsymbalyuk, O. B. Vadzyuk
PDF
3-16
T. B. Peretyatko, K. V. Sholiak, A. A. Halushka, I. M. Stakhera, H. V. Tsehelyk
PDF
17-26
M. V. Kryvtsova, O. K. Fedkiv, M. R. Hrytsyna, I. Salamon
PDF
27-38
O. M. Klyuchko
PDF
39-56
A. Haydyn, V. Dyakiv, N. Romanyuk, V. Kozlovskyy
PDF
57-68
I. Y. Tsaryk, V. I. Yavornytskyi
PDF
69-78

Review

M. S. Lesiv, A. I. Polishchuk, H. L. Antonyak
PDF
79-94
R. Andreychuk, A. Odintsova
95-116
M. M. Shcherbatyuk, L. V. Voytenko, V. A. Vasyuk, I. V. Kosakivska
117-136
Y. Tsaryk, O. Reshetylo, K. Nazaruk, V. Liesnik
137-150