Проблеми слов’янознавства

    Науковий збірник “Проблеми слов'янознавства”– єдине довготривале всеукраїнське серійне видання в галузі славістики, яке має міждисциплінарний характер. Видається з 1970 р. До 1973 р. (вип.1–12) виходив під назвою “Українське слов’янознавство”. У збірнику публікуються наукові дослідження та матеріали з різних ділянок славістики: історії, культури, мовознавства та літературознавства, етнології тощо.

Зображення домашньої сторінки журналу

     Окрім питань, що стосуються слов’янства загалом, окремих зарубіжних слов’янських країн і народів та міжслов’янських відносин, редколегія особливу увагу приділяє історії та методології славістики, що дає змогу критично переосмислювати попередні надбання і окреслювати завдання славістичних досліджень на подальшу перспективу. Прагнучи підвищити фаховий рівень видання, редколегія намагається надавати перевагу публікаціям, які порушують теоретичні проблеми славістики, а також явищам і подіям, що мають загальнослов’янське значення. Публіковані у ньому матеріали відзначаються жанровим розмаїттям (статті, повідомлення, документи, рецензії, огляди, хроніки наукового життя тощо), а також широкою тематичною спрямованістю.

     “Проблеми слов’янознавства” занесені до довідника наукової періодики та інформаційних видань вищої школи Європи “EVRO sources. A Directory of Scientific and Higher Education Media throughout Europe. Special Edition of EVROMECUM – European Higher Education and Research Institutions” (Bonn, 1997). У 2016 р. Міжнародний комітет славістів включив Збірник до найвищої категорії Списку провідних славістичних видань.

Засновник: Львівський національний університет імені Івана Франка

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 14601–3572 Р від 29 жовтня 2008 р. Перереєстровано як фахове видання України з історичних та філологічних наук наказом Міністерства освіти і науки України № 1604 від 22.12.2016 р.

Періодичність: один випуск на рік

Мови видання: українська й англійська

Відповідальний редактор: д-р іст. наук, проф. Леонід Зашкільняк

Заступник редактора: д-р філол. наук, проф. Алла Татаренко

Відповідальний секретар: канд. іст. наук, доц. Ігор Шпик

№ 70 (2021): ВИПУСК 70

Зміст

СТАТТІ

Yulia YUSYP-YAKYMOVYCH, Olena SHYMKO
PDF
Igor SHPYK
PDF
Tetiana KOVALENKO
PDF
Zoya BARAN
PDF
Roman TARNAVSKYI
PDF
Mykola GENYK
PDF
Roman Васильович MARTYNCHUK
PDF
Mykola NAHIRNY
PDF
Nazar NECHESNYI
PDF
Iryna Миколаївна NECHYTAILO
PDF
Valentyna KOLESNYK
PDF
Pavlina MARTINOVA-IVANOVA
PDF
Mariana PARZULOVA
PDF
Silvia LAUKOVÁ, Petra KAIZEROVÁ
Kateryna CHUI
PDF
Irena DIMOVA
PDF
Svetlana SHEATOVICH
PDF
Jovana M. KOPANJA
PDF
Maryna HOHULIA
PDF
Natalija BILYK
PDF

ОГЛЯДИ ТА РЕЦЕНЗІЇ

ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЦЕПЦІЇ ЯК КЛЮЧ ДО ВИВЧЕННЯ ФАНТАСТИКИ:
Marijana Terić. Putevima beskraja: recepcija jugoslovenske fantastičke proze. Beograd: Alma, 2021. 288 s.

Alla TATARENKO
PDF

ГІДНЕ ПРОДОВЖЕННЯ КРАЩИХ ТРАДИЦІЙ ПІВДЕННОСЛОВ’ЯНСЬКОЇ ОНОМАСТИКИ. Рецензія на монографію: Novica Vujović. Onomastika Barjamovice, Velestova i Markovine. Cetinje: FCJK, 2020. – 195 s.

Lyudmyla VASYL’YEVA
PDF

РОЗШИРЕНІ ГОРИЗОНТИ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИХ ВІДНОСИН
ПЕРІОДУ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ Огляд монографії: Головко Олександр. Русь і Польща в міжнародному житті Європи (Х–перша половина ХІІІ ст.). Київ: Академперіодика, 2021. 600 с.

Nataliya LESHKOVYCH
PDF

ХРОНІКА НАУКОВОГО ЖИТТЯ

XXІХ Міжнародний славістичний колоквіум (Львів, 20–21 травня 2021 р.)

Аllа ТАТАРЕНКО, Igor SHPYK, Oleksandr YANISHEVSKYI
PDF