Проблеми слов’янознавства

    Науковий збірник “Проблеми слов'янознавства”– єдине довготривале всеукраїнське серійне видання в галузі славістики, яке має міждисциплінарний характер. Видається з 1970 р. До 1973 р. (вип.1–12) виходив під назвою “Українське слов’янознавство”. У збірнику публікуються наукові дослідження та матеріали з різних ділянок славістики: історії, культури, мовознавства та літературознавства, етнології тощо.

Зображення домашньої сторінки журналу

     Окрім питань, що стосуються слов’янства загалом, окремих зарубіжних слов’янських країн і народів та міжслов’янських відносин, редколегія особливу увагу приділяє історії та методології славістики, що дає змогу критично переосмислювати попередні надбання і окреслювати завдання славістичних досліджень на подальшу перспективу. Прагнучи підвищити фаховий рівень видання, редколегія намагається надавати перевагу публікаціям, які порушують теоретичні проблеми славістики, а також явищам і подіям, що мають загальнослов’янське значення. Публіковані у ньому матеріали відзначаються жанровим розмаїттям (статті, повідомлення, документи, рецензії, огляди, хроніки наукового життя тощо), а також широкою тематичною спрямованістю.

     “Проблеми слов’янознавства” занесені до довідника наукової періодики та інформаційних видань вищої школи Європи “EVRO sources. A Directory of Scientific and Higher Education Media throughout Europe. Special Edition of EVROMECUM – European Higher Education and Research Institutions” (Bonn, 1997). У 2016 р. Міжнародний комітет славістів включив Збірник до найвищої категорії Списку провідних славістичних видань.

Засновник: Львівський національний університет імені Івана Франка

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 14601–3572 Р від 29 жовтня 2008 р. Перереєстровано як фахове видання України з історичних та філологічних наук наказом Міністерства освіти і науки України № 1604 від 22.12.2016 р.

Періодичність: один випуск на рік

Мови видання: українська й англійська

Відповідальний редактор: д-р іст. наук, проф. Леонід Зашкільняк

Заступник редактора: д-р філол. наук, проф. Алла Татаренко

Відповідальний секретар: канд. іст. наук, доц. Ігор Шпик

№ 68 (2019): ВИПУСК 68

Зміст

СТАТТІ І ПОВІДОМЛЕННЯ

Olha Shchodra
PDF
Nazar RIZUN
PDF
Taras CHUGUJ
PDF
Viktoriya LYUBASHCHENKO
PDF
Ivan KUTSYI
PDF
Igor SHPYK
PDF
Zoya BARAN
PDF
Janko RAMAČ
PDF
Natalia KOVALCHUK
PDF
Inna GAZHEVA
PDF
Vasyl BUDNYI
PDF
Yarema KRAVETS’
PDF
Anna KOMARYTSIA
PDF
Oleksandr YANISHEVSKYY
PDF

ХРОНІКА НАУКОВОГО ЖИТТЯ

ХХVІІ МІЖНАРОДНИЙ СЛАВІСТИЧНИЙ КОЛОКВІУМ (Львів, 16–18 травня 2019 року)

Lyudmyla VASYL’YEVA, Alla KRAVCHUK, Oksana LAZOR, Khrystyna NIKOLAYCHUK, Alla TATARENKO, Igor SHPYK
PDF

У КОЛІ СЛОВ’ЯНСЬКИХ ЛІТЕРАТУР (до 90-річчя від дня народження професора Володимира Андрійовича Моторного)

Oleksandr MOTORNYI
PDF

Х МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ “COLLOQUIA RUSSICA:
DYPLOMACJA RUSI ŚREDNIOWIECZNEJ (X–XVI w.)” (Краків, 9–11 жовтня 2019 року)

Illya PARSHYN
PDF