Проблеми слов’янознавства

На базі Інституту славістики регулярно виходить науковий збірник "Проблеми слов'янознавства" – єдине довготривале всеукраїнське серійне видання в галузі славістики, яке має міждисциплінарний характер. За тридцять два роки, що минули з часу виходу першого номера збірника (1970 р.), вийшов у світ 63-ий випуск (2014 р.), готується 64-ий випуск. На сторінках “Проблем слов’янознавства” опубліковано понад 1300 матеріалів загальним обсягом звиш 650 обліково-видавничих аркушів. Збірник занесений до довідника наукової періодики та інформаційних видань вищої школи Європи “EVRO sources. A Directory of Scientific and Higher Education Media throughout Europe. Special Edition of EVROMECUM - European Higher Education and Research Institutions” (Bonn, 1997).