Проблеми слов’янознавства

На базі Інституту славістики регулярно виходить науковий збірник "Проблеми слов'янознавства" – єдине довготривале всеукраїнське серійне видання в галузі славістики, яке має міждисциплінарний характер. Видається з 1970 р. До 1973 р. (Вип.1–12) виходив під назвою “Українське слов’янознавство”. За сорок сім років, що минули з часу його заснування, опубліковано 65 випусків, готується 66-ий. На сторінках “Проблем слов’янознавства” опубліковано понад 1300 матеріалів загальним обсягом звиш 650 обліково-видавничих аркушів. Збірник занесений до довідника наукової періодики та інформаційних видань вищої школи Європи “EVRO sources. A Directory of Scientific and Higher Education Media throughout Europe. Special Edition of EVROMECUM - European Higher Education and Research Institutions” (Bonn, 1997). На сьогоднішній час збірник є єдиним довготривалим всеукраїнським серійним виданням, на сторінках якого публікуються наукові дослідження та матеріали з різних ділянок славістики: історії, культури, мовознавства та літературознавства.