№ 10 (2017)

Випуск 10

Зміст

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Oksana Artiushenko
PDF
Andrey Buzarov
PDF
Yevhen Vdovychenko
PDF
Iryna Dolgolenko
PDF
Valentine Dudenok
PDF
Mstislav Kazakov
PDF
Oleksandra Kachmar
PDF
Kateryna Kyrylenko
PDF
Oleksandr Naydonov
PDF
Konstantin Rayhert
PDF
Galyna Fesenko
PDF
Rahim Amir Hussain
PDF
Tatyana Charkina
PDF
Olena Shapovalova
PDF
Svitlana Shevchuk
PDF
Irina Yanushevich
PDF

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Olena Balatska
PDF
Olga Vasylchenko
PDF
Nadiia Hapon
PDF
Anastasiya Kravets
PDF
Mahda Yevhen
PDF
Mher Mantashyan
PDF
Taras Myronenko
PDF
Natalia Nazaruk
PDF
Maria Rozik
PDF
Vitaliy Tereshchuk
PDF
Oksana Fedorchuk
PDF
Іryna Harechko
PDF
Nadiia Panchak-Bialoblotska