Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 8 (2016): Випуск 8


СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

Анотація   PDF
Nataliya Pashina
 
№ 9 (2017): Випуск 9


ІНСТИТУЦІЙНО-ПРОЦЕСУАЛЬНА ДЕТЕРМІНАЦІЯ РІЗНИХ ТИПІВ
ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ДЕМОКРАТІЙ ТА АПРОБОВАНИХ У НИХ СИСТЕМ
ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

Анотація   PDF
Nadia Panchak-Bialoblotska
 
№ 7 (2015): ВИПУСК 7


ЕНТРОПІЙНІ ЧИННИКИ В УХВАЛЕННІ ПОЛІТИЧНИХ РІШЕНЬ

Анотація   PDF
Natalia Vinnykova
 
№ 9 (2017): Випуск 9


ОСОБЛИВОСТІ ГЕНДЕРНИХ РОЛЕЙ ЖІНОК КРІЗЬ ПРИЗМУ СТРУКТУРНОГО
ФУНКЦІОНАЛІЗМУ

Анотація   PDF
Іryna Harechko
 
№ 8 (2016): Випуск 8

«ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ» УРЯДІВ МЕНШОСТІ У ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ДЕМОКРАТІЯХ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ТА ЕМПІРИЧНИЙ РАКУРСИ ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ

Анотація   PDF
Nadia Panchak-Bialoblocka
 
№ 1 (2011): Випуск 1

„ПОЛІТИЧНИЙ ТЕМПЕРАМЕНТ” ЯК ПРОБЛЕМА ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

Анотація   PDF
Sеrgij Doroshenko
 
№ 2 (2012): Випуск 2

РЕАЛІЗАЦІЯ ДУШЕВНИХ ЦІННОСТЕЙ ЯК СЕНС ЖИТТЯ У ФІЛОСОФІЇ ЙОГАНЕССА ГЕССЕНА

Анотація   PDF
Lydia Safonik
 
№ 4 (2014): Випуск 4

РАЦІОНАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ТА ІДЕАЛЬНА ДЕМОКРАТІЯ У КОНЦЕПЦІЇ ГЕНРІ СИДЖВІКА

Анотація   PDF
Zynoviy Burychko
 
№ 10 (2017): Випуск 10

РОЗВ’ЯЗАННЯ ДИЛЕМИ «ГРОМАДСЬКЕ / ПРИВАТНЕ»:
АКТИВІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ЖІНОЧИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Анотація   PDF
Nadiia Hapon
 
№ 1 (2011): Випуск 1

РОЗМИСЛОВІ ТЕЗИ ПРО КОЛИШНІ СВОЇ НАМАГАННЯ ПОСИЛЬНО ВИРІШУВАТИ ДЕЯКІ ЗАСАДНИЧІ ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНИХ НАУК

Анотація   PDF
Ivan Varzar
 
№ 8 (2016): Випуск 8

РОЛЬ ЛІВИХ ТЕЧІЙ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ ХХ ст. У ФОРМУВАННІ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ЗМІСТУ СВОБОДИ ЯК ЗАСАДНИЧОЇ КАТЕГОРІЇ ТЕОРІЇ ДЕМОКРАТІЇ

Анотація   PDF
Kateryna Sychyk
 
№ 8 (2016): Випуск 8

РОЛЬ ТОЛЕРАНТНОСТІ У ФОРМУВАННІ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ

Анотація   PDF
Peter Paranyak
 
№ 9 (2017): Випуск 9

РОЛЬ УКРАЇНСЬКИХ ІНСТИТУЦІЙ ЗАХІДНОЇ ДІАСПОРИ У ПРОЦЕСІ
ЗМІЦНЕННЯ ГЕОПОЛІТИЧНОГО СТАНОВИЩА УКРАЇНИ

Анотація   PDF
Olena Ruchko
 
№ 8 (2016): Випуск 8

Рецензія на монографію Ю. Остапця «Електоральні процеси на Закарпатті у
контексті загальнонаціональних виборів» (Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2016 – 410 с.)

Подробиці   PDF
Valeriy Denysenko
 
№ 9 (2017): Випуск 9

Рецензія на монографію І. Кіянка «Популізм в історії та сучасності: ідеологічні
течії, рухи та політичні технології» - ( Львів, в-во «Простір» - 2016 – 387с )

Подробиці   PDF
Mukola Prumush
 
№ 7 (2015): ВИПУСК 7

Рецензія на монографію: Бегей І. Українська лівиця Галичини: теорія та практика (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.): монографія/ Ігор Бегей. – Київ: Університет банківської справи НБУ, 2015. – 404 с.

Подробиці   PDF
Galyna Lutsyshyn
 
№ 2 (2012): Випуск 2

З ІСТОРІОЛОГІЇ ДВАДЦЯТИЛІТТЯ ПАДІННЯ «БЕРЛІНСЬКОЇ СТІНИ» (1989 р.) ТА «МОСКОВСЬКОЇ СТІНИ (1991 р.)»: ПОЛІТОЛОГО-ЕТНОЛОГІЧНІ РЕМІНІСЦЕНЦІЇ НА ФОНІ КРИЗОВОГО СЬОГОДЕННЯ

Анотація   PDF
Ivan Varzar
 
№ 2 (2012): Випуск 2

ЗАКОНИ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

Анотація   PDF
Anna Svita
 
№ 4 (2014): Випуск 4

ЗМІНА ПОЛІТИКО-ЕКОНОМІЧНОГО ВЕКТОРА РОЗВИТКУ ЛАТИНОАМЕРИКАНСЬКОГО КОНТИНЕНТУ

Анотація   PDF
Tetyana Bessarab
 
№ 7 (2015): ВИПУСК 7

ЗМІНИ В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН УНАСЛІДОК «УКРАЇНСЬКОЇ КРИЗИ» 2014-2015 рр.

Анотація   PDF
Roman Kryvonos
 
№ 6 (2015): Випуск 6

СИСТЕМА ―СТРИМУВАНЬ І ПРОТИВАГ‖ У ВЗАЄМОВІДНОСИНАХ МІЖ
ВИКОНАВЧОЮ ТА ЗАКОНОДАВЧОЮ ГІЛКАМИ ВЛАДИ ЯК МЕХАНІЗМ
КОНСОЛІДАЦІЇ ПОЛІТИЧНОГО РЕЖИМУ

Анотація   PDF
Ludmila Pryymak
 
№ 4 (2014): Випуск 4

СИМПТОМАТИЧНІСТЬ ЧУЖИНСТВА У МЕЖАХ ПОЛІТИКО-ДИСКУРСИВНИХ ПРАКТИК ЗГІДНО З КОНЦЕПЦІЄЮ ЮЛІЇ КРІСТЕВОЇ

Анотація   PDF
Andriy Garbadyn
 
№ 8 (2016): Випуск 8

СТРУКТУРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРОМАДЯНСЬКОГО ПРОТЕСТУ В УКРАЇНІ

Анотація   PDF
Mohammed Ali Belhasem
 
№ 1 (2011): Випуск 1

СТРУКТУРНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПІДХІД У ДОСЛІДЖЕННІ ПОЛІТИЧНОГО ПРОСТОРУ ЯК СИСТЕМИ КОМУНІКАТИВНИХ ЗВ’ЯЗКІВ

Анотація   PDF
Svitlana Kovryha
 
№ 2 (2012): Випуск 2

СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО «НАЙЧИСЛЕННІШИХ ДЕМОКРАТІЙ СВІТУ»: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Анотація   PDF
Volodymyr Holovchenko
 
1 - 25 з 344 результатів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>