ФЕМІНІТИВИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
В ПЕРЕПЛЕТІННІ ДАВНІХ І СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Марія Брус

Анотація


Відображено тенденції розвитку фемінітивної системи української мови на сучасному
етапі. Акцентовано увагу на тих фемінотворчих процесах, що розвинулися в глибокому
минулому української мови (деривація фемінітивів переважно від маскулінативів,
продукування фемінітивів здебільшого суфіксальним способом, формування назв жінок в
основному за діяльними ознаками тощо) та зберегли свою продуктивність до сьогодні.
Звернуто увагу і на процеси, що проявилися в давнину та відчутно посилилися тепер
(творення фемінітивів способами префіксації, словоскладання, проникнення в українську
мову іншомовних фемінітивів, розширення семантичної структури різних за значенням
фемінітивів тощо). І розглянуто порівняно нові процеси в розвитку фемінітивної системи
української мови (деривація фемінітивів, що характеризують лише жінок, реалізація
фемінітивів як словотвірної бази, розходження питомих та іншомовних фемінітивів тощо). У
комплексі давні й сучасні фемінітивні процеси дають цілісну картину про історичний
розвиток фемінітивної системи української мови.
Ключові слова: фемінітиви, фемінотворчі процеси, фемінітивна система.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpl.2009.46.6062

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.