№ 13 (2010): ВИПУСК 13

Зміст

ФІЛОСОФІЯ

Volodymyr Melnyk
PDF
Vasyl Lysyi
PDF
Valerij Stetsenko
PDF
Pavlo Sodomora
PDF
Olha Verbytska
PDF
Orest Nykyforuk
PDF
Tetyana Yakovenko
PDF
Nataliya Cholovska
PDF
Maryna Lazareva
PDF
Chrystyna Bohera
PDF
Ulyana Lushch
PDF
Olha Osidach
PDF
Khrystyna Khvoynytska
PDF
Pavlo Malkovych
PDF

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Mykola Kravets
PDF
Mariya Kokhanovska
PDF
Larysa Mandryshchuk
PDF
Ihor Pasichnyk
PDF
Hanna Gerasymovych
PDF
Irina Pavlyuk
PDF

ПОЛІТОЛОГІЯ

Olena Borodiy
PDF
Taras Zorivchak
PDF
Nataliya Podvirna
PDF
Bohdan Yurdyha
PDF

ПСИХОЛОГІЯ

Nadiya Hapon, Yuliya Ostapenko
PDF
Ivan Baklytskyj
PDF
Yuriy Vintyuk
PDF
Natalia Ustinova
PDF