Вісник Львівського університету. Серія філософські науки.

У Віснику публікуються актуальні філософські, політологічні, культурологічні та психологічні проблеми розвитку
духовного світу людини, її свободи та самоствердження у динамічному та глобалізованому світі