№ 53 (2012)

Випуск 53

Зміст

Неорганічна хімія

O. Mykhalichko, R. Gladyshevskii
PDF
L. Romaka, V. V. Romaka, P. Rogl, A. Horyn
PDF
V. Gvozdetskyi, N. German, R. Gladyshevskii
PDF
I. Lototska, V. Romaka, L. Romaka, Yu. Stadnyk
PDF
A. Lukyanova, V. Levytskyy, V. Babizhetskyy, O. Myakush, B. Kotur
PDF
Ya Lomnytska, A. Oliynyk
PDF
Maria Konyk, R. Serkiz, A. Horyn
PDF
A. Lukyanova, E. Goreshnik, M. Myskiv
PDF
O. Shalygina, G. Mironova, G. Voronov
PDF
V. Vorotnyak, Z. Shpyrka, V. Pavlyuk, R. Serkiz
PDF
Volodymyr Babizhetskyy, B. Kotur, A. Simon
PDF
N. Salivon, T. Lenkivska, G. Noshchenko
PDF
L. Romaka, V. Romaka, Yu. Stadnyk
PDF
Volodymyr Levytskyy, V. Babizhetskyy, O. Myakush, J.-F. Halet, B. Kotur
PDF
G. Nychyporuk, Ya. Galadzhun, Z. Shpyrka, Ya. Kalychak, V. Zaremba
PDF
I. Voznyak, Ya. Tokaychuk, R. Gladyshevskii
PDF
L. Fedyna, А. Fedorchuk, L. Fedyna, Ya. Tokaychuk
PDF
L. Fedyna, A. Fedorchuk, L. Fedyna, Ya. Tokaychuk
PDF
Yu. Tyvanchuk, Yu. Tyvanchuk, M. Dzevenko, Ya. Kalychak
PDF
N. Halapats, I. Tarasiuk, G. Dmytriv, V. Pavlyuk
PDF
I. Oshchapovsky, V. Pavlyuk, A. Stetskiv
PDF
S. Oryshchyn, S. Stoyko, O. Zhak
PDF
Yu. Stadnyk, V.A. Romaka, O. Lakh, L. Romaka, A. Horyn
PDF
O. Mustjatsa, V. Yankovich
PDF
A. Тrohimenko, О. Zaporozhets
PDF

Аналітична хімія

S. Pysarevska, L. Dubenska, I. Voskalo
PDF
V. Vasylechko, G. Gryshchouk, G. Svidrak, O. Korkuna
PDF
A. Тrohimenko, O. Zaporozhets
PDF
J. Kalembkiewicz, U. Chmielarz
V. Zinchuk, H. Virt
PDF
S. Kelina, D. Tsymbal, Yu. Dedkov
PDF
N. Panasyuk, Y. Tkachenko, V. Tkach
PDF
L. Rublova, T. Zubtsova, O. Poberezhnyak
PDF
V. Galimova, V. Mank, I. Surovtchcev, S. Gonchar, A. Burov
PDF

Органічна хімія

R. Martyak, M. Obushak
PDF
R. Lytvyn, Yu. Horak, A. Neshchadin, V. Matiychuk, I. Maksymovych, T. Yaroshchuk, M. Obushak
PDF
E. Bila, M. Dzikovska
PDF
O. Bodnarchuk, M. Melnyk, A. Dmytriv, T. Kalyn
PDF
A. Bryhas, V. Matiychuk
PDF
O. Lesyuk, V. Karpyak, Kh Vons
PDF
V. Turytsya, M. Obushak, V. Matiychuk, Yu. Ostapiuk
PDF
E. Bila, M. Dzikovska
PDF
E. Bila, Z. Gordiychuk, C. Kuleba
PDF
L. Rubleva, V. Lewandowskiy, N. Yazikov
PDF

Фізична хімія

V. Zakordonskiy, A. Sachko, M. Soltys, N. Senkiv
PDF
М. Yatshyshyn, A. Kunko, N. Dumanchuk
PDF
Marta Demchyna, M. Yatshyshyn, L. Boychyschyn, R. Serkiz, N. Pandyak
PDF
N. Davydenko, O. Pereviznyk, A. Krupak
PDF
Ya. Kovalchuk, J. Koren, O. Saiko
PDF
O. Sema, A. Voloshchuk, I. Kobasa
PDF
I. Opaynych, O. Aksimentyeva, A. Ukrainets, Т. Kuzmych
PDF
O. Kalugin, V. Panchenko, J Serikova, I. Vyunnik, L. Tkachenko
PDF
O. Lut, O. Shevchenko, O. Aksimentyeva
PDF
R. Petryshyn, Z. Yaremko, M. Soltys, V. Gurman
PDF
P. Ivanchenko, A. Grekova, I. Seifullina
PDF
I. Yevchuk, O. Aksimentyeva, Yu. Horbenko
PDF
O. Vyatkina, I. Lavrentieva, M. Ermakova
PDF
V. Dutka, Ya. Kovalskiy, Yu. Derkach
PDF
O. Shepelenko, M. Sakhnenko, K. Yakuba
PDF
R. Petryshyn, Z. Yaremko, M. Soltys, O. Borys
PDF
N. Matsyuk, E. Kovalchuk, O. Pereviznyk
PDF
M. Fedevych
PDF
O. Kelyp, V. Vorobets, G. Kolbasov, N. Smirnova
PDF
O. Burka, L. Fedushynska, Z. Yaremko, M. Soltys
PDF
B. Ostapovych, M. Buzhanska
PDF
I. Demydchuk, Ya. Kovalyshyn
PDF
K. Zhuravlyova, E. Kokhanenko, K. Pershina
PDF
Ya. Kovalchuk, O. Beyzyk, O. Pereviznyk
PDF
M. Pustovoychenko, M. Dzevenko, O. Zhak
PDF

ПАМ’ЯТІ ОРИЩИНА СТЕПАНА ВАСИЛЬОВИЧА (14.07.1955-14.05.2012)

. ..
PDF

ПАМ’ЯТІ ЮРІЯ РИБАКА 9.05.1986–3.08.2011

. ..
PDF