УТОЧНЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ КОМПОНЕНТІВ У СИСТЕМІ Zr–Nb–P 

Ya Lomnytska, A. Oliynyk

Анотація


Методами рентгенофазового та рентгеноспектрального аналізів уточнено взаємодію 
компонентів у системі Zr–Nb–P, побудовано ізотермічний переріз діаграми стану при 1 070 К в 
інтервалі до 0,67 мол. частки Р. Підтверджено існування сполук ZrNbP (структурний тип 
TiNiSi) та Zr 6 Nb 4 P 4 (власний тип). З’ясовано, що область гомогенності сполуки ZrNbP є в ме-
жах складів Zr 0,4-1,2 Nb 1,4-0,8 P, а сполуки Zr 6 Nb 4 P 4 – незначна. Виявлено, що розчинність фосфо-
ру в твердому розчині (Nb, Zr) досягає 0,05 мол. частки. Проаналізовано характер взаємодії 
компонентів у системі Zr–Nb–P та інших системах двох перехідних металів з фосфором. 

Ключові слова: фосфіди, твердий розчин, діаграма фазових рівноваг.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.