МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПОГЛИНАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ
ВАЖКИХ МЕТАЛІВ РОСЛИННИМИ ТКАНИНАМИ
В СИСТЕМІ ҐРУНТ–РОСЛИНА

L. Rublova, T. Zubtsova, O. Poberezhnyak

АнотаціяДосліджено вміст металів у системі ґрунт–рослина. Це дає змогу оцінити характер
їхньої міграції та перерозподілу, накопичення в окремих органах рослин і горизонтах ґрунтів,
виявити структурні та функціональні особливості різних ґрунтів та видів рослин. Досліджено
кількісні закономірності впливу на поглинальну здатність рослин складу ґрунтів за важкими
металами з залученням методів математичного моделювання. Визначено специфічні характе-
ристики поглинання окремих металів живими тканинами на прикладі пирію звичайного.

Ключові слова: важкі метали, коефіцієнт біологічного поглинання, синергічний ефект,
симбатна (антибатна) залежність, математичне моделювання.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.