НЕКОВАЛЕНТНІ ВЗАЄМОДІЇ В КРИСТАЛІЧНІЙ СТРУКТУРІ
БІС(АЛІЛТРИФЕНІЛФОСФОНІЙ) ТЕТРАБРОМОКУПРАТУ (ІІ)

N. Salivon, T. Lenkivska, G. Noshchenko

Анотація


Безпосередньою взаємодією алілтрифенілфосфоній броміду та купрум (ІІ) броміду в 
водно-етанольному розчині отримано комплекс [CH 2 =CHCH 2 (C 6 H 5 ) 3 P] 2 [CuBr 4 ] та проведено 
його рентгеноструктурне дослідження: просторова група P1, a = 10,7779(3) Å, b = 11,7516(3) Å, 
c = 17,8317(5) Å, α = 73,247(2)º, β = 86,178(2)º, γ = 67,806(2)º, V = 2000,16(9) Å
3, Z = 2, ρ розр = 1,644 г/см 3. Катіони алілтрифенілфосфонію завдяки π-π стекінг взаємодії фенільних груп та алільної і фенільної груп формують одно- та двовимірні надмолекулярні утворення, у 
порожнинах яких містяться аніони CuBr 42–, зафіксовані за допомогою системи водневих зв’язків С–Н···Br та аніон-π взаємодії Br···фенільна група. 

Ключові слова: тетрабромокупрат, алілтрифенілфосфоній, феніл-фенільна взаємодія, 
аліл-фенільна взаємодія, аніон-π взаємодія.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.