ЕКОЛОГО-ГЕОХІМІЧНА ОЦІНКА ФОНОВОГО РІВНЯ ВМІСТУ РІЗНИХ ФОРМ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ ҐРУНТУ

V. Samokhvalova, A. Fateev, E. Luchnikova

Анотація


На основі проведення ґрунтово-геохімічних досліджень і використання алгоритму еколого-геохімічного картографування депонуючих середовищ природно-кліматичних зон Лісостепу та Степу, зон сталих і перманентних аеротехногенних емісій розроблено новий спосіб оцінки базових рівнів природного вмісту валових і рухомих форм мікроелементів (МЕ) у ґрунті. Спосіб передбачає визначення фонового рівня вмісту (ФРВ) МЕ у ґрунтах на незабруднених територіях певного регіону, які порівнюють із даними картосхем ФРВ МЕ у ґрунтах, що отримано за використання методів геостатистики. За умови відхилення показників у бік збільшення або зменшення констатують нестачу або надлишок МЕ у ґрунтах, а межею відліку визначають 30% випадків. Технічним результатом способу є удосконалення методології одержання й оброблення інформації щодо мікроелементного складу ґрунтів при проведенні фонового моніторингу та моніторингу забруднення, підвищення точності визначення, оцінки і прогнозування вмісту МЕ ґрунту.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.