№ 82 (2017)

Випуск 82

У черговому випуску збірника «Українське літературознавство» традиційно вміщено статті, в яких досліджено проблеми історичного розвитку літератури, герменевтики та рецепції художніх явищ, а також теоретичні питання жанрово-стильової еволюції. Окрему проблематику розкриває розділ «Медієвістика». Статті, вміщені в рубриці «Молода кафедра», засвідчують розмаїття наукових інтересів і високий фаховий рівень молодих літературознавців. Завершують випуск студії та спогади, пов’язані з пам’ятною датою – 75-річчям від дня народження світлої пам’яті Ірини Калинець.

Зміст

ГЕРМЕНЕВТИКА. РЕЦЕПЦІЇ. ПАРАЛЕЛІ

Микола КРУПАЧ
PDF
Наталія РЕБРИК
PDF
Вікторія СІРУК
PDF
Марта ДРАГОМИРЕЦЬКА
PDF
Наталія РЕБРИК
PDF
Віктор АЗЬОМОВ
PDF
Степан МИКУШ
PDF
Дарія СИРОЇД
PDF
Іван ТЕПЛИЙ
Дмитро ДРОЗДОВСЬКИЙ
PDF
Святослав ПИЛИПЧУК
PDF

ДО ДЖЕРЕЛ: ПСИХОАНАЛІЗ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ

Лариса СЕМЕНЮК
PDF
Іван ЛУЧУК
PDF
Лілія ЯРЕМКО
PDF
Любомир СЕНИК
PDF

МОЛОДА КАФЕДРА

Уляна МАТВІЙЧУК
PDF
Ірина ЩЕПНА
PDF
Олег ВОЙТКІВ
PDF
Марія МАЗЕПА
PDF
Юлія СЛИВКА
PDF

РІЧНИЦІ. ПАМ’ЯТНІ ДАТИ

Наталія ДЬОМОВА, Софія КУЛИНИЧ
PDF

ПОЛЕМІКА

Іван ДЗЮБА
PDF
Тарас САЛИГА
PDF
Ростислав ЧОПИК
PDF