Архіви2017

№ 82 (2017): Випуск 82

У черговому випуску збірника «Українське літературознавство» традиційно вміщено статті, в яких досліджено проблеми історичного розвитку літератури, герменевтики та рецепції художніх явищ, а також теоретичні питання жанрово-стильової еволюції. Окрему проблематику розкриває розділ «Медієвістика». Статті, вміщені в рубриці «Молода кафедра», засвідчують розмаїття наукових інтересів і високий фаховий рівень молодих літературознавців. Завершують випуск студії та спогади, пов’язані з пам’ятною датою – 75-річчям від дня народження світлої пам’яті Ірини Калинець.

2016

№ 81 (2016): Випуск 81

У черговому випуску збірника «Українське літературознавство» традиційно вміщено статті, в яких досліджено проблеми історичного розвитку літератури, герменевтики та рецепції художніх явищ, а також теоретичні питання жанрово-стильової еволюції. Окрему проблематику розкриває розділ «Медієвістика». Статті, вміщені в рубриці «Молода кафедра», засвідчують розмаїття наукових інтересів і високий фаховий рівень молодих літературознавців. Завершують випуск студії та спогади, пов’язані з пам’ятною датою – 75-річчям від дня народження світлої пам’яті Ірини Калинець.

№ 80 (2016): Випуск 80

У черговому випуску збірника «Українське літературознавство» наукову, публіцистичну та ху- дожню спадщину Івана Франка висвітлено у контексті здобутків сучасної гуманітаристики. Докладно проаналізовано теоретико-методологічні засади Франкових літературознавчих студій. Осмислено роль і місце ученого в інтелектуальному житті України, акцентовано на його націєтворчій місії. Представ- лено особливості творчих взаємин письменника із колегами-сучасниками. У традиційному розділі «Публікації» уведено у науковий спогади Апполінарія Маршинського, в яких йдеться про малознані епізоди з життя Івана Франка.

2015

№ 79 (2015): Випуск 79

У черговому випуску збірника «Українське літературознавство» зосереджено увагу на інтерпретації Франкової прози та поезії. Докладно проаналізовано ідейно-тематичний діапазон і художньо-виражальний потенціал літературної спадщини письменника. У традиційній рубриці «Публікації» введено у науковий обіг листи Кирила Трильовського до Івана Франка та його спогади про видатного сучасника.

2014

№ 78 (2014): Випуск 78

У черговому випуску збірника «Українське літературознавство» проаналізовано різні аспекти спадщини Івана Франка. Увагу зосереджено на літературознавчих роздумах дослідника, прокоментовано його фольклористичні спостереження, розглянуто перекладознавчі міркування тощо. Запропоновано розгорнуту інтерпретацію художніх творів (поетичних, прозових, драматичних) письменника. У традиційному розділі «Публікації» вперше уведено у науковий обіг листи Адольфа Атласа та Георга Адама до Івана Франка.

2012

№ 76 (2012): Випуск 76

У черговому випуску збірника «Українське літературознавство» увагу зосереджено на висвітленні багатогранного літературознавчого, фольклористичного, мовознавчого та перекладознавчого доробку Івана Франка. Запропоновано ґрунтовне прочитання Франкових концептуальних міркувань крізь призму найновіших здобутків сучасної гуманітарної науки.

1 - 8 з 8 результатів