Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 19-20 (2019): Випуск 19-20. Ювілейний збірник на пошану Степана Качараби.

LAW ENFORCEMENT STRUCTURES AS A PART OF NATIONAL POLICY CONCERNING JEWISH POPULATION IN GALICIA IN INTERWAR POLAND

Анотація   PDF (English)
Ivan FEDYK
 
№ 19-20 (2019): Випуск 19-20. Ювілейний збірник на пошану Степана Качараби. ВИКЛАДАННЯ МУЗЕЄЗНАВСТВА НА ІСТОРИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XX – ПОЧАТКУ XXI ст. Анотація   PDF
Oleh DUDIAK
 
№ 19-20 (2019): Випуск 19-20. Ювілейний збірник на пошану Степана Качараби. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОСТАЧАННЯ І ФІНАНСУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ВІЙСЬК ПЕРІОДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1920 рр. Анотація   PDF
Viktor HOLUBKO
 
№ 11 (2010): ВИПУСК 11

СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЯ М. ЛЬВОВА
ЗА ДАНИМИ ПЕРЕПИСУ 1931 р.

Анотація   PDF
Oleh DUDIAK
 
№ 11 (2010): ВИПУСК 11

СТРИЙЩИНА У НАУКОВО-КРАЄЗНАВЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ІВАНА

ФРАНКА

Анотація   PDF
Volodymyr GALYK
 
№ 11 (2010): ВИПУСК 11

ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ З ВИВЧЕННЯ
ПОКУТТЯ (90-і рр. XX - початок XXI ст.)

Анотація   PDF
Andriy KOROLKO
 
№ 11 (2010): ВИПУСК 11

ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКЕ КНЯЗІВСТВО І МОНГОЛЬСЬКІ

УЛУСИ У XIII ст.

Анотація   PDF
Leontiy VOITOVYCH
 
№ 11 (2010): ВИПУСК 11

ДОМІНІКАНСЬКИЙ ОРДЕН У ДЕРЖАВАХ СВЯЩЕННОЇ
РИМСЬКОЇ ІМПЕРІЇ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІУ ст.

Анотація   PDF
Modest CHORNYI
 
№ 11 (2010): ВИПУСК 11

ДРІБНОШЛЯХЕТСЬКІ РОДИ ЖИДАЧІВСЬКОГО ПОВІТУ НА
ПЕРЕМИШЛЬЩИНІУ XVI - ПОЧАТКУ XVIIСТ.

Анотація   PDF
Ihor SMUTOK
 
№ 11 (2010): ВИПУСК 11

ЕТНІЧНА ГРУПА: ДЕФІНІЦІЯ ПОНЯТТЯ

Анотація   PDF
Petro CHORNIY
 
№ 11 (2010): ВИПУСК 11

ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ПОВЕДІНКУ
ДУШ ПЕРЕДЧАСНО ПОМЕРЛИХ ЛЮДЕЙ

Анотація   PDF
Vitalia PONOMAROVA
 
№ 11 (2010): ВИПУСК 11

ЗВИЧАЇ ТА ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ПІДГОТОВКОЮ ДО
РОЗПОДІЛУ ВЕСІЛЬНОГО КОРОВАЮ В УКРАЇНЦІВ
ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНОГО

РЕГІОНУ

Анотація   PDF
Lina BOLIBRUÊH
 
№ 11 (2010): ВИПУСК 11

КАМ’ЯНКА ВОЛОСЬКА: ІСТОРІЯ НАЙБІЛЬШОГО
СЕЛА ГАЛИЧИНИ

Анотація   Без заголовку
Andriy SYNYTSYA
 
№ 11 (2010): ВИПУСК 11

ЛАТИНСЬКА ПАЛЕОГРАФІЯ В УКРАЇНІ: ІСТОРІОГРАФІЯ,
ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ

Анотація   PDF
Mykola ILKIV-SVYDNYTSKY
 
№ 11 (2010): ВИПУСК 11

МІЖ ВІЙНОЮ І МИРОМ

(БУДНІ МЕШКАНЦІВ ЛЬВОВА У ВІДДЗЕРКАЛЕННІ
ЛЬВІВСЬКОЇ ПЕРІОДИКИ 1920 р.)

Анотація   PDF
Viktor HOLUBKO
 
№ 11 (2010): ВИПУСК 11

ПИТАННЯ ЄДНОСТІ ТА ОКРЕМІШНОСТІ УКРАЇНЦІВ І РОСІЯН
У НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ ЮРІЯ ВЕНЕЛІНА

Анотація   PDF
Tamara POLESHCHUK
 
№ 11 (2010): ВИПУСК 11

ПОЛЬОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

ТРАДИЦІЙНОЇ СІМЕЙНОЇ ОБРЯДОВОСТІ ПОЛІЩУКІВ
(друга половина XX - початок XXI ст.)

Анотація   PDF
Ihor Hilevych
 
№ 11 (2010): ВИПУСК 11

СТАНІСЛАВ-КАЄТАН ТРЕТЕР (1744-1833) - УКЛАДАЧ
РОДОВОГО АРХІВУ

Анотація   PDF
Vasyl KAMINSKYI
 
№ 11 (2010): ВИПУСК 11

ТОВАРИСТВО ШАНУВАЛЬНИКІВ МИНУВШИНИ ЛЬВОВА

(1906-1939)

Анотація   PDF
Roman MASYK
 
№ 11 (2010): ВИПУСК 11

ТРАДИЦІЇ СВЯТКУВАННЯ МАСНИЦІ
НА ТЕРЕНАХ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНОЇ ВОЛИНІ
(КІНЕЦЬ XIX - СЕРЕДИНА XX ст.)

Анотація   PDF
Yuriy PUKIVSKYY
 
№ 11 (2010): ВИПУСК 11

ТРАПЕЗА У РОДИЛЬНІЙ ОБРЯДОВОСТІ УКРАЇНЦІВ
ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНОГО
РЕГІОНУ (КІНЕЦЬ XIX - ПЕРША ПОЛОВИНА XX СТ.)

Анотація   PDF
Nadiya BOYKO
 
№ 11 (2010): ВИПУСК 11

ТРОЇЦЬКІ РОСЛИНИ ЯК ЛІКУВАЛЬНІ ЗАСОБИ ТА ОБЕРЕГИ У
ТРАДИЦІЙНИХ ВІРУВАННЯХ УКРАЇНЦІВ

Анотація   PDF
Inna PAKHOLOK
 
№ 11 (2010): ВИПУСК 11

УКРАЇНСЬКІ ТРАДИЦІЙНІ АПОТРОПЕЇ ТА АПОТРОПЕЙНІ ДІЇ
ПОВ’ЯЗАНІ З НОВОНАРОДЖЕНОЮ ДИТИНОЮ

Анотація   PDF
Dzvenyslava TRUMKO
 
№ 11 (2010): ВИПУСК 11

АГРАРНО-ПРОМИСЛОВІ ТА ЕТНОГРАФІЧНІ ВИСТАВКИ В
ГАЛИЧИНІ В КІНЦІ XIX - НА ПОЧАТКУ XX ст. ЯК ВАЖЛИВИЙ
ЧИННИК ДО ЗАРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО
ЕТНОГРАФІЧНОГО МУЗЕЙНИЦТВА

Анотація   PDF
Andriana NADOPTA
 
№ 11 (2010): ВИПУСК 11

ЗВИЧАЙ ТОЛОКИ В КОНТЕКСТІ
НАРОДНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО КАЛЕНДАРЯ
УКРАЇНСЬКИХ СЕЛЯН
(За матеріалами з теренів Південно-Західного
історико-етнографічного регіону України)

Анотація   PDF
Roman Tarnavskyi
 
1 - 25 з 305 результатів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>