ЕТНІЧНА ГРУПА: ДЕФІНІЦІЯ ПОНЯТТЯ

Petro CHORNIY

Анотація


У статті проаналізовано наукові погляди провідних дослідників XX - початку XXI ст. на проблему термінологічного визначення поняття “етнічна група”. Автором встановлено, що в історичній ретроспективі цей термін не мав усталеного формулювання. Особливо різнилися між собою тлумачення цього поняття західноєвропейськими, американськими та радянськими вченими. Наукова термінологія останніх стала основою для формування понятійно-категоріального апарату сучасної української етнології, тому більшість дослідників і надалі її дотримується. З’ясовано також головні відмінності у трактуванні визначення “етнічна група” та встановлено ознаки і властивості соціокультурних утворень на означення яких вчені вживали це поняття.

Ключові слова: етнічна група, етнос, етнічність, культура, самосвідомість.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/fhi.2010.11.848

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.