Наукові зошити історичного факультету Львівського університету

Публікуються наукові статті, повідомлення, переклади, документи, рецензії та огляди з актуальних проблем історії України, всесвітньої історії, історіографії, археології, етнології, спеціальних історичних дисциплін, які раніше не публікувались.

 

General Information

 

Reviewing Information

 

Requirements for Publication