№ 43 (2020)

Випуск 43

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/meu.2020.43.0

Зміст

Статті

I. Alieksieiev, R. Zhelizniak
PDF
B. Baida
PDF
O. Vatamaniuk
PDF
А. Vikulova, T. Prylutska
PDF
D. Datskova
PDF
V. Demianyshyn, Z. Lobodina
PDF
O. Kovalenko, M. Zaplatynski
PDF
A. Kozlenko, V. Belinska
PDF
O. Mykuliak
PDF
R. Paslavska
PDF
O. Pidkhomnyi
PDF
N. Prykaziuk, T. Motashko
PDF
S. Sas
PDF
I. Khoma, A. Tarabinovych
PDF
Z. Yurynets, R. Yurynets
PDF
O. Zamaslo, М. Petyk
А. Lytvynchuk, D. Ivanchenko