FUNCTIONING OF TRANSFER PRICING IN UKRAINE

O. Zamaslo, М. Petyk

Анотація


ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ

Досліджено сутність трансфертного ціноутворення, його особливості, принципи та засади формування. Проаналізовано методи трансфертного ціноутворення у зарубіжних країнах. Систематизовано критерії визначення операцій контрольованими, а також перелік осіб, які вважаються взаємопов’язаними. Розглянуто методи трансфертного ціноутворення, які застосовуються в Україні. Акцентовано увагу на підвищенні відповідальності за порушення правил трансфертного ціноутворення. Обґрунтовано рекомендації щодо підвищення ефективності регулювання трансфертного ціноутворення в Україні.
Типовими помилками платників податку при дотриманні правил ТЦУ є неподання звіту чи порушення строків його подання, порушення вимог до звіту чи документації з ТЦУ, неправильне розуміння методів щодо встановлення ціни, відсутність структурованого підходу до виявлення контрольованих операцій, відсутність внутрішнього кадрового ресурсу для контролю за ТЦУ, відсутність ефективної комунікації-діалогу з контролюючими органами. Кожна така помилка в майбутньому може повернутися до платника податку, адже строк позовної давності щодо питань трансфертного ціноутворення становить 7 років.
Таким чином, з огляду на високі штрафні санкції за неподання чи невчасне подання Звіту про контрольовані операції, або невключення контрольованої операції до уже поданого Звіту, чи неподання на запит документації з ТЦУ, підприємствам доцільно розробити і вибудувати внутрішню ефективну методологію ТЦУ, яка б включала підготовку необхідної документації, визначення політики ціноутворення, постійний моніторинг ризиків, підготовку шаблонів документів ТЦУ, внутрішній контроль за ТЦУ. Отже, з метою ефективного функціонування ТЦУ і зменшення майбутніх ризиків для суб’єктів господарювання в частині можливості потрапити під значні штрафні санкції в межах жорсткого податкового контролю, необхідна добре налагоджена система управлінського і фінансового обліку на підприємствах України.
Ключові слова: трансфертне ціноутворення, контрольована операція, пов’язана особа, метод трансфертного ціноутворення, податковий контроль.


Повний текст:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/meu.2020.43.0.3031

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.