FISCAL STABILITY OF VAT: APPROACHES TO ANALYSIS

А. Lytvynchuk, D. Ivanchenko

Анотація


ФІСКАЛЬНА СТАБІЛЬНІСТЬ ПДВ: ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ

Досліджено проблеми фіскальної стабільності ПДВ. На основі аналізу фіскальної стабільності ПДВ встановлено, що необхідно враховувати те, що фактичні рівні динамічних рядів надходжень податку змінюються під впливом різноманітних чинників, відхиляючись від основної тенденції розвитку. Автори визначили, що оцінка коливань може дати можливість вносити корективи в прогнози та швидше реагувати на непередбачені ситуації.
Теоретично зниження ставки ПДВ створює умови для зниження загального рівня цін, включаючи ціни на матеріальні ресурси та основні засоби, що може призвести до підвищення конкурентоспроможності продукції, зниження валових витрат та економії оборотних коштів. Однак такого ефекту не потрібно. Зокрема, в Україні заходи, спрямовані на зменшення тягаря непрямих податків, ще не супроводжувались зниженням цін.
Відсутність такого зменшення означає, що зміни податкової політики в короткостроковій перспективі не впливають на макроекономічну ситуацію в країні. Відповідно до макроекономічного ефекту від зниження ставки податку, це зводиться до отримання додаткового доходу, величина якого залежить від того, скільки податку було передано споживачам. У свою чергу, збільшення доходу створює умови для накопичення та переповнення міжгалузевих ресурсів, а також для розширення обсягів виробництва (виходячи з капіталізації частини прибутку) у галузях з ненасиченим попитом.
Додатковий дохід від зниження ставки ПДВ при постійній ціні підприємство отримуватиме лише за умови стабільності собівартості продукції. У разі його зростання, насамперед під впливом зростання цін на ресурси (як це було в Україні в багатьох галузях економіки), зниження ставки податку в короткостроковій перспективі не матиме жодного макроекономічного ефекту.
Ключові слова: державний бюджет; податки; ПДВ; прогнозування доходів державного бюджету; фіскальна стабільність.


Повний текст:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/meu.2020.43.0.3032

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.