Вісник Львівського університету. Серія соціологічна.

Рік заснування: 2007

Галузь та проблематика: У Віснику публікуються наукові праці, які містять нову інформацію в галузі соціології, аналіз сучасних соціологічних теорій та результати соціологічних досліджень, проведених провідними соціологічними центрами і службами як в Україні, так і за її межами. “Вісник Львівського університету. Серія соціологічна” публікує статті з історії та теорії соціології, методології та методів соціологічних досліджень, результати соціологічних досліджень, навчально-методичні матеріали для викладачів соціології, бібліографічні огляди та рецензії, а також інформацію про наукове життя соціологічної спільноти. Для науковців, викладачів, студентів.

Постановою Президії ДАК України № 1-05/2 від 27 травня 2009 p. (перереєстрація від  12.05.2015 р., Наказ МОН №528) збірник внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Спеціальність ДАК: соціологічні науки.

ISSN 2078-144X (Print)

ISSN 2664-1844 (on-line)

Свідоцтво про державну реєстрацію: KB № 14617-3588 Р від 30.10.2008 р.

Електронну версію журналу включено до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського

Збірник зареєстровано в міжнародних каталогах періодичних видань та базах даних: Index CopernicusGoogle Scholar, Ulrichsweb Global Serials Directory

Номери та статті з 2017 р. мають DOI від CrossRef

Засновник: Львівський національний університет імені Івана Франка.

Головний редактор: О.Б. Демків, кандидат соц. наук, доцент

Адреса редакції: Львівський національний університет імені Івана Франка, історичний факультет, вул. Університетська, 1, Львів, Україна, 79000.

Телефон: + (38) (032) 239-42-80, 093 323 70 79

E-mail: visnyk.sociology@lnu.edu.ua , oleh.demkiv@lnu.edu.ua

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна 4.0 Міжнародна.

Анонси

 

До уваги авторів! Триває набір статей до випуску 14 Вісника (2020)

 

Відкриває випуск стаття Ю. Пачковського та Т. Лапан "КАТЕРИНА ГРУШЕВСЬКА ТА СОЦІОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІОГУМАНІТАРИСТИКИ  20-30-ИХ РР. ХХ СТ."

 
Опубліковано: 2020-05-30 Детальніше...
 
Більше анонсів...

№ 13 (2019): Випуск 13

Зміст

СОЦІОЛОГІЯ ОСВІТИ ТА МОЛОДІ

Oleh Demkiv, Vitalii Biskup
PDF
3-13
Larysa Moskalenko
14-19
Nataliya Chernysh, Iryna Sobko
PDF
20-32
Miroslaw Dudek, Ewa Dolinska
33-41
Maria Lukawska
42-49

СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ВИМІР СУСПІЛЬСТВА: СТАЛІСТЬ ТА ЗМІНА

Piotr Szymanski
50-59
Ljudmyla Kalashnikova
PDF
60-71
Victor Kuzmin
PDF
72-81

Рецензії

Рецензія на видання: Ідентичності народів Центрально-Східної Європи: колективна монографія / Н. Гапон, В. Мішталь, Л. Хижняк та ін.; за ред. Проф. Коваліско Н.В., д-ра А. Єкатеринчука, проф. Р. Радзіка. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2018. – 248 С..
Nataliya Chernysh
PDF
82-83
Рецензія на монографію Polsko-ukraińskie doświadczenia współpracy euroregionalnej / Українсько-польський досвід єврорегіональної співпраці. Red. K.Rejman, Y.Pachkovskyy, B.Petrecka. – Jaroslaw: PWSTE, 2018. – 266 s..
Oleh Demkiv
PDF
84-85