№ 14 (2017)

Випуск 14

Зміст

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Ivan Bredun, Liliia Kompaniiets
PDF
Іван Гарат
Richard Gorban
Nadiia Denysenko
PDF
Larysa Didenko
PDF
Iryna Lomachynska
Oksana Nadybska
PDF
Nataliia Oryshchenko
PDF
Olena Pavlovska
PDF
Borys Polyarush
PDF
Kostiantyn Raikhert
Sergiy Stephanov
Myroslav Shevchenko
PDF

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Kamala Tofik kyzy Aloyeva
Alla Bortnikova
PDF
Kateryna Buria
PDF
Alina Denysova
PDF
Oleksiy Karpiak
PDF