АКЦЕНТУАЦІЯ ОНОМАТОЕПІЧНИХ (ЕНТОМОЛОГІЧНИХ)
СУФІКСАЛЬНИХ
ДІЄСЛІВНИХ УТВОРЕНЬ У ПІВДЕННО-ЗАХІДНИХ ГОВІРКАХ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Костянтин Іваночко

Анотація


Проаналізовано особливості наголошування ономатоепічних (ентомологічних)
суфіксальних дієслівних дериватів у південно-західних говірках української мови через
семантичну, фонетичну і дериваційно-граматичну їх співвіднесеність у порівнянні з
аналогічними процесами в інших говорах української мови та слов’янських мовах.
Ключові слова: акцентуація, співвіднесеність, говірки, антська група мов, словенська
група мов, слов’янські мови.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpl.2012.57.2131

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.