№ 16 (2013)

Випуск 16

Зміст

ФІЛОСОФІЯ

Volodymyr Melnyk, Viktor Marynyuk
PDF
Plamen Makariev
PDF
Vasyl Lysyy
PDF
Valerij Stetsenko
PDF
Lydija Safonik
PDF
Rostislav Yakuts
PDF
Andriy Nakonechnyy
PDF
Oleksandr Popel
PDF
Oksana Sarabun
PDF
Snizhana Mamchak
PDF
Volodymyr Konoval
PDF
Ostap Palianytsia
PDF
Rostislav Polishchuk
PDF
Solomiia Bobrovska
PDF
Andriy Synytsya
PDF
Nelly Karamysheva, Svitlana Bovtach
PDF

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Michailo Ibragimov
PDF
Oksana Tymo
PDF
Svitlana Amelina
PDF
Halyna Huchko
PDF

ПОЛІТОЛОГІЯ

Valeriy Denisenko
PDF
Nataliya Khoma
PDF
Andriy Melnyk
PDF

ПСИХОЛОГІЯ

Kateryna Ostrovska
PDF
Olena Shtepa
PDF
Nadiya Hapon, Agata Chudzicka-Czupała, Anna Lupina-Wegener
PDF
Larysa Didkovska
PDF