ЕКЗИСТЕНЦІЙНА ФРУСТРАЦІЯ ЯК КРИЗА ЦІННІСНИХ ОРІЄНТИРІВ ЛЮДИНИ
ТА ВТРАТА СЕНСУ ЖИТТЯ У ФІЛОСОФІЇ ХХ СТ.

Lydija Safonik

Анотація


Розкрито, що в сучасному світі людина відчуває екзистенційну фрустрацію, яка
зумовлена відсутністю смислу буття. Зазначено, що задоволення потреб людини не рятує її
від відчуття абсурдності існування. Доведено, що сучасна людина потребує позитивного
прикладу для наслідування, оскільки вона не має змоги промислити швидкий плин
соціального та індивідуального часу. Наголошено на завданні просувати гуманітарні
інновації заради збереження цілісності й гармонійної єдності людини, суспільства і природи.
У висновках акцентовано увагу на світоглядній і смислопороджуючій ролі гуманітарних
інновацій у соціально-політичній, економічній, науково-технічній сферах життя суспільства.
Ключові слова: людина, екзистенційна фрустрація, сенс життя, смисл буття, гуманістичні
інновації.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.